JA og DSL er fusioneret med DM

Fusionen er trådt i kraft 1. januar 2023. Læs mere

Til indhold

Loyalitet

Som lønmodtager er du underlagt loyalitetspligten, hvilket betyder at du ikke må foretage dig handlinger, der kan skade virksomhedens eller den offentlige institutions indtjening i bred forstand.

Når du er underlagt loyalitetspligten, må du fx ikke omtale din arbejdsgiver eller dennes produkter negativt på de sociale medier eller i andre sammenhænge, hvor det kan have en afledt skadevirkning, eller hvor tilliden mellem arbejdsgiveren og dig bliver kompromitteret.

Kravet om loyalitet gælder i omtale af virksomheden eller offentlige institution internt såvel som eksternt.

Det er også i strid med loyalitetspligten, hvis du i eget eller andet regi udfører opgaver af nogen art, der konkurrerer med den virksomhed eller offentlige institution, du er ansat i.