Gå til sidens indhold

Kongres 2019

DM afholder ordinær kongres 25.-26. maj 2019. Her kan du læse mere om kongressen og finde kongressens centrale dokumenter.

Foto: Jacob Nielsen

Kongressen er DM’s øverste politiske myndighed, som træder sammen hvert tredje år. Det er kongressens opgave at fastlægge de politiske og organisatoriske rammer for DM’s arbejde. Kongressen består af cirka 270 DM-medlemmer, der tilsammen udgør 0,5 procent af DM’s medlemsskare.

De delegerede for den kommende kongresperiode er nu udpeget.

Den næste kongressamling finder sted 25.-26. maj 2019 på Scandic Hotel Copenhagen og afvikles som internat over to dage. Her vil de delegerede blive en del af politiske debatter, være med til at lægge kursen for din fagforening i de kommende tre år og møde ca. 270 andre DM-medlemmer i både faglige og festlige rammer.

Gør din indflydelse gældende som medlem eller kongresdelegeret

Som en del af hvervet som kongresdelegeret kan du stille ændringsforslag til hovedbestyrelsens forslag til forretningsorden for kongressen, principprogram (uændret) og arbejdsprogram for 2019-2022.

Ethvert medlem – kongresdelegeret eller ej – kan desuden stille forslag om ændringer af DM’s vedtægter. De delegerede kan stille forslag direkte til kongressens behandling, mens andre medlemmer skal stille forslag til hovedbestyrelsen, som herefter kan vælge at indstille forslaget til kongressens vedtagelse. Fristen for forslag er d. 27. april 2019 til kongres@dm.dk, og alle forslag skal indsendes i de skabeloner, der findes nedenfor.

Hvis du ønsker at stille et forslag, så læs ”Miniordbog for kongressen” og ”Guide til at stille ændringsforslag og forslag om ændringer af DM’s vedtægter” nedenfor.

Kom til debat- og delegeretmøder

 • Debatmøde om 'DM i fremtiden' 9. maj i Aarhus

  Alle interesserede DM-medlemmer i Aarhus og omegn inviteres til debatmøde om 'DM i fremtiden' torsdag 9. maj kl. 16-17.30 i Mogens Ziegler Stuen, Studenternes Hus, Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 3, Aarhus C.

  Tilmelding til Kell.Sonnichsen@stil.dk senest 7. maj, hvis du vil have en sandwich og lidt at drikke. Ellers dukker du bare op.

 • Delegeretmøde 23. april i København

  Alle delegerede og suppleanter fra DM Privat, Landsklubben for selvstændige og freelancere, Forum for ligestilling, Forum for fremtidens magisterarbejdsmarked og Pensionistsektionen inviteres til delegeretmøde tirsdag 23. april kl. 17-20 hos DM, lokale 6 og 7, Peter Bangs vej 30, Frederiksberg.

  Tilmelding til Helle Idland på hid@dm.dk senest 16. april.

 • Delegeretmøde for studerende 24. april i København

  Alle delegerede og suppleanter fra DM Studerende inviteres til delegeretmøde onsdag 24. april kl. 16-18 hos DM, lokale 6, Peter Bangs Vej 30, Frederiksberg.

  Tilmelding til Ronja Ravnskov ror@dm.dk senest 17. april.

Hovedbestyrelsens kongresoplæg "DM i fremtiden"

Hovedbestyrelsen præsenterer nu sit kongresoplæg, ”DM i fremtiden.” Kongresoplægget er resultatet af en mere end ét år lang strategiproces i hovedbestyrelsen med de erklærede mål, at flere medlemmer skal synes, DM er relevant, flere medlemmers viden og engagement kommer i spil i DM, flere medlemmer bruger DM aktivt og en stigende andel af akademikersegmentet vælger DM.

Kongresoplægget indeholder blandt meget andet en ny struktur for DM’s politiske organisation med færre og smidigere beslutningslag og større vægt på medlemmerne i form af netværk og bedre indflydelsesmuligheder samt en ny, fælles pulje for medlemsdrevet aktivitet.

Kongresoplægget medfører en del forslag til ændringer af DM’s vedtægt, der på forskellige måder skal gøre det enklere at være medlem af DM. Fx foreslår hovedbestyrelsen, at man fremover opnår medlemsrettigheder så snart man er indmeldt i DM, at man fremover er medlem af DM fremfor af en sektor, at opsigelsesvarslet i forbindelse med udmeldelse af DM gøres kortere, og at medlemmer fremover kan stemme på den kandidat til HB-valg, de vil, uanset sektor.  

Læs hele kongresoplægget her (pdf)

Hvad skal der ske på kongressens samling i 2019?

Kongressen afholdes 25.-26. maj 2019 på Hotel Scandic Copenhagen, og programmet starter lørdag 25. maj med indregistrering i tidsrummet kl. 9.30-10.30 og slutter kl. 13.30 søndag 26. maj efter frokost, så langt de fleste kan nå hjem og stemme til EP-valget og muligvis også FT-valget. Rammen for kongressen er ”DM i fremtiden.”

Som en del af det formelle program skal kongressen bl.a. behandle forretningsorden, principprogram og forslag til ændringer af DM’s vedtægt. Det er også på kongressens samling, at formanden aflægger beretning og kongressen behandler DM’s økonomiske ramme samt kongresresolutioner fra de delegerede. Lørdag aften er der middag og fest med band og DJ, og hvis der bliver folketingsvalg søndag 26. maj, bliver der valgtemafest med partilederrunde på storskærm, valgpynt og valgquiz. Undervejs er der gæstetale fra AC’s formand, medlemsoplæg og musikalske indslag, og så er der selvfølgelig politiske debatter og gode muligheder for at danne nye netværk og høre mere om eksisterende DM-netværk på netværksøen.

Spørgsmål om DM's kongres

Har du spørgsmål om DM's kongres, kan du skrive til kongres@dm.dk