Gå til sidens indhold

Kongres 2019

DM afholder ordinær kongres 25.-26. maj 2019.

Foto: Jacob Nielsen

Kongressen er DM’s øverste politiske myndighed, som træder sammen hvert tredje år. Det er kongressens opgave at fastlægge de politiske og organisatoriske rammer for DM’s arbejde. Kongressen består af cirka 270 DM-medlemmer, der tilsammen udgør 0,5 procent af DM’s medlemsskare.

Den næste kongressamling finder sted 25.-26. maj 2019 på Scandic Hotel Copenhagen og afvikles som internat over to dage. Her kan du blive en del af politiske debatter, være med til at lægge kursen for din fagforening i de kommende tre år og møde ca. 270 andre DM-medlemmer i både faglige og festlige rammer.

Spørgsmål og svar om DM's kongres

Her finder du svar på de mest centrale spørgsmål om DM’s kongres og hvervet som kongresdelegeret. Hvis du har flere spørgsmål, kan du skrive til kongres@dm.dk

Hvordan bliver jeg kongresdelegeret?

Det er altovervejende DM’s sektorer, der udpeger de kongresdelegerede, og som medlem af DM er du tilknyttet en sektor (pensionister undtaget). De fleste sektorer har nu modtaget medlemmernes interessetilkendegivelser, og alle sektorer, medlemsfora og pensionistsektionen udpeger deres kongresdelegerede frem mod 1. marts. I udpegningen skal sektorerne tilstræbe en kønsmæssig balance og kan desuden vælge at lægge vægt på spredning på andre kriterier som geografi, arbejdsområde og tillidsvalgt/ikke-tillidsvalgt.

De udpegede modtager besked fra DM’s sekretariat i starten af marts 2019 sammen med yderligere information og et link til tilmelding til kongressens samling i maj 2019. Hvis du ikke bliver udpeget som delegeret, vil du muligvis blive udpeget som suppleant.

Hvad vil det sige at være kongresdelegeret?

Som kongresdelegeret er man en del af kongressen, som er DM’s øverste politiske myndighed. Dvs., at man er med til at fastlægge DM’s overordnede profil og til at træffe vigtige beslutninger om fx større organisatoriske ændringer og ændringer af DM’s vedtægter. Læs mere om kongressens beslutningskompetencer i DM’s vedtægter.

Som kongresdelegeret er man valgt for en 3-årig periode og er med til at præge den retning, som DM skal bevæge sig i. Kongressen samles til ordinært møde hvert 3. år. I særlige tilfælde kan det blive relevant at deltage i en ekstraordinær kongres eller at træffe beslutning på skriftligt grundlag mellem to kongressamlinger.

Hvad sker der fra nu og frem til kongressens samling?

Når de kongresdelegerede er udpegede d. 1. marts udsender sekretariatet hurtigst muligt yderligere information til de delegerede og link til tilmelding til samlingen til maj.

I starten af april får de kongresdelegerede hovedbestyrelsens indstillinger til forretningsorden, arbejdsprogram, principprogram og vedtægter. De kongresdelegerede kan stille ændringsforslag til disse frem til d. 27. april. Herefter behandler hovedbestyrelsen de indkomne ændringsforslag, og d. 16. maj modtager de kongresdelegerede det endelige materiale til behandling på kongressen.

Hvad skal der ske på kongressens samling i 2019?

Kongressen afholdes 25.-26. maj 2019 på Hotel Scandic Copenhagen, og programmet starter lørdag 25. maj med indregistrering i tidsrummet kl. 9.00-10.00 og slutter ca. kl. 14.30 søndag 26. maj. Rammen for kongressen er DM i fremtiden.

Som en del af det formelle program skal kongressen bl.a. behandle forretningsorden, principprogram, forretningsorden og ændringer af DM’s vedtægt. Det er også på kongressens samling, at formanden aflægger beretning og kongressen behandler DM’s økonomiske ramme samt kongresresolutioner fra de delegerede. Lørdag aften er der middag og fest, og søndag holder fremtidsforsker Anne Skare Nielsen et inspirerende oplæg om fremtidens arbejdsliv. Undervejs er der gæstetale fra AC’s formand, musikalske indslag og meget andet, og så er der selvfølgelig politiske debatter og gode muligheder for at lære andre DM’ere at kende.