Til indhold

Kongres22

DM Kongres 2019

DM afholder kongres 11.-12. juni 2022, hvor du som medlem får muligheden for at deltage i politiske debatter, der sætter retning for DM og det akademiske arbejdsmarked.

Kongressen er DM’s øverste politiske myndighed, som træder sammen hvert tredje år. Kongressen består af cirka 300 DM-medlemmer, der tilsammen udgør 0,5 procent af DM’s medlemsskare. Sammen vil I være med til at sætte retningen for DM's arbejde fx i forhold til de mærkesager, som vi skal arbejde for. 

Som DM-medlem har du mulighed for at søge om, at blive delegeret til kongressen. En delegeret er udpeget af – og repræsentere en sektor fx DM offentlig eller et netværk for en 3-årig periode. Din opgave er at være med til at diskutere og fastlægge de politiske og organisatoriske rammer for DM’s arbejde.

Hvis de kongresdelegerede godkender det, afholdes kongressen med en digital del i maj og en fysisk del den 11.-12. juni 2022 i DGI-byen i København. Du kan læse mere om, hvad det vil sige at være delegeret i vores ”miniordbog til kongressen”

Den digitale kongres vil have form af et debatmøde. Den fysiske kongres bliver afholdt lørdag 11. juni til søndag 12. juni hos CPH Conference, som er en del af DGI-byen i København (lige ved Hovedbanegården). Her kan du se det foreløbige program for kongressen.

Tilmeld dig som delegeret

Bliv en del af DM's kongres22.

Tilmeld dig som delegeret

Er du nysgerrig på, hvordan en kongres i DM ser ud, kan du læse Akademikerbladets reportage fra sidste kongres

Se highlights DM's Kongres 2019

Der vil løbende blive lagt centrale dokumenter til kongressen op på denne side.

Har du spørgsmål om DM's kongres, kan du skrive til kongres2022@dm.dk