I to dage har over 200 medlemmer været samlet. De har sammen debatteret og besluttet, hvad vi som fagforening skal have ekstra fokus på de kommende år. For i DM tror vi på, at forandringer er noget, vi opnår i fællesskab.
Del artikel:

For første gang blev DM’s ordinære kongres delt i en digital og fysisk del. Der blev afholdt digitalt debatmøde med en efterfølgende digital afstemning 19. maj 2022. Den fysiske samling blev afholdt i København 11.-12. juni 2022. Både den digitale og den fysiske kongres bød på politiske debatter, faglige oplæg og diskussioner, netværk blandt de delegerede og afstemninger om DM’s fremtid. Få indblik i kongressen og find centrale dokumenter. I januar 2024 blev der afholdt en skriftlig afstemning i kongressen, da hovedbestyrelsen havde fremsat en række ændringsforslag til fremtidens kongres. Der blev afholdt en skriftlig afstemning i kongressen i maj 2024 om et forslag stillet af hovedbestyrelsen og DM Pensionists sektionsbestyrelse om at fjerne den landsdækkende bestyrelse i DM Pensionistsektionen.

Kongressens dokumenter

Her finder du kongressens dokumenter fra 2022. 

Formandens beretning

Blik tilbage på de seneste tre år siden DM's kongres 2019 og en status på de mål, vi satte os for.

Reportage: Fredeligt fremad

En bæredygtig, mangfoldig fagforening. Det er fremtiden for DM, har medlemmerne nu besluttet.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje