Til indhold

Kongres

I to dage har over 200 medlemmer været samlet. De har sammen debatteret og besluttet, hvad vi som fagforening skal have ekstra fokus på de kommende år. For i DM tror vi på, at forandringer er noget, vi opnår i fællesskab.

Kongressen er DM’s øverste politiske myndighed, som træder sammen hvert tredje år.

Kongressen består af cirka 300 DM-medlemmer, der tilsammen udgør 0,5 procent af DM’s medlemsskare. Sammen er I med til at sætte retningen for DM's arbejde fx i forhold til de mærkesager, som vi skal arbejde for. Har du spørgsmål om DM’s kongres, kan du skrive til dm@dm.dk 

Kongres22

For første gang blev DM’s ordinære kongres delt i en digital og fysisk del. Der blev afholdt digitalt debatmøde med en efterfølgende digital afstemning 19. maj 2022. Den fysiske samling blev afholdt i København 11.-12. juni 2022.

Både den digitale og den fysiske kongres bød på politiske debatter, faglige oplæg og diskussioner, netværk blandt de delegerede og afstemninger om DM’s fremtid. Få indblik i kongressen og find centrale dokumenter.

Kongressen dokumenter

Her kan du hente de officielle dokumenter til kongressen.

Kongressens dokumenter

Forpersonens beretning

Blik tilbage på de seneste tre år siden DM's kongres 2019 og en status på de mål, vi satte os for.

Læs formandens beretning

Reportage: Fredeligt fremad

En bæredygtig, mangfoldig fagforening. Det er fremtiden for DM, har medlemmerne nu besluttet.

Læs reportage
I to dage har over 200 medlemmer været samlet. De har sammen debatteret og besluttet, hvad vi som fagforening skal have ekstra fokus på de kommende år. For i DM tror vi på, at forandringer er noget, vi opnår i fællesskab.
; ;