Til indhold

Special- og chefkonsulenter

Løn for special- og chefkonsulenter i det kommunale

Som konsulent i en kommune er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

Der bør holdes øje med lønrelationen til AC'ere på sluttrin.

Specialkonsulent
Nettoløn, 1. april 2022
Samlet
pensionsbidrag
18,78 %
Løn inkl.
pensionsbidrag 
pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
527.777,00 43.981 99.117,00 8.260 626.894 52.241

 

Chefkonsulent
Nettoløn, 1. april 2022
Samlet
pensionsbidrag
18,78 %
Løn inkl.
pensionsbidrag 
pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
567.261,00 47.272 106.532,00 8.878 673.793 56.149