Medarbejderudviklingssamtale (MUS-samtale)

Del artikel:

Medarbejderudviklingssamtale (MUS) fungerer som en blanding af en evaluering af det forgangne år og en plan for det kommende. For at få mest muligt ud af din MUS er det vigtigt, at du forbereder dig og kender rammerne for samtalen.

Ofte får du et skema, når du bliver indkaldt til MUS. Skemaet skal du bruge til at forberede dig til MUS-samtalen, og det giver dig samtidig en idé om, hvad du kan forvente, at din leder har forberedt sig på.

Skal du ikke til MUS med den chef, som fungerer som din faglige leder i hverdagen, kan det være en god idé forberede sig ud fra de mål, der er i afdelingens, instituttets eller institutionens strategi.

Derudover er der andre måder, du kan forberede dig på til samtalen – også hvis du ikke får noget skema.

Hvordan forbereder du dig på MUS-samtalen?

  • Sørg for forventningsafstemning med din leder, så I er enige om, hvor fokus skal ligge, og om samtalen skal forløbe fx med udgangspunkt i et skema eller som en mere fri samtale.
  • Overvej, hvordan du kan bidrage til at fremtidssikre din arbejdsplads. Det kan fx være inden for digitalisering eller lignende.
  • Overvej, hvilken rolle du går efter, og om du kan bevæge dig i den rigtige retning ved fx at deltage i tværgående indsatser eller gå efter mere ansvar i en koordinerende funktion.
  • Gør det, du vil, konkret. Det er nemmere for din leder at sige ja tak til. Og så undgår du også nemmere at komme på bagkant og blive pålagt noget, du er mindre interesseret i.
  • Undgå, at samtaletiden bliver brugt på at tale om samarbejdsvanskeligheder, trivsel eller konflikter. De hører hjemme i andre fora og skal under alle omstændigheder helst håndteres på det tidspunkt, hvor de opstår.
  • Overvej, om du er i den rolle og i de funktioner, hvor du fungerer bedst. Det kan være, at du fx savner at have mere kontakt med borgere eller brugere eller med nogle nye kolleger i en anden afdeling.
  • Drop et alt for ensidigt fokus på kursusshopping, og sving dig op i et højere luftlag: Overvej, hvad der giver dig glæde, mening og værdi.

Følg op på samtalen

Efter samtalen kan det være en god idé løbende at følge op på det, som du og din leder aftalte. Det kan fx være, når nye opgaver skal fordeles, eller når du skal skabe dig tid til efteruddannelse.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}