Guide: Sådan implementerer du medledelse i din organisation

Del artikel:

Medledelse er en ny organisationsform, der sætter teams og arbejdsfællesskaber over chefer og bureaukrati. Læs DM's store guide til medledelse her.

Tiden kalder på et opgør med den hierarkiske struktur i vores virksomheder og organisationer.

Det mener i hvert fald Mette Aagaard, der er forfatter til en helt ny bog om medledelse, ‘Medledelse - Når teamet er chef’.

“Jeg begyndte at arbejde med medledelse for seks år siden, og interessen for den her nye organisationsstruktur er eksploderet de seneste par år. Alt for mange mennesker bliver for syge af at gå på arbejde, og særligt unge mennesker har svært ved at se sig selv i den klassiske organisationsstruktur, hvor magten er centreret hos få personer i toppen af pyramiden”, siger hun og afslutter:

“Flere og flere ønsker et alternativ, hvor medbestemmelse, autonomi og mindre topstyring tegner deres arbejdsliv. Og det kan medledelse give dem”, siger hun.

Download guiden om medledelse

I guiden kan du blive klogere på, hvad medledelse er, og lære, hvordan du som både leder og medarbejder kan arbejde med medledelse.

Guiden er skrevet i samarbejde med Mette Aagaard, der er forfatter til bogen: 'Medledelse – Når teamet er chef' (2023).

Hvad er medledelse?

Medledelse er en forholdsvis ny – og revolutionerende – organisations- og ledelsesform, som bryder med den traditionelle hierarkiske tænkning i organisationer.

Medledelse giver medarbejderne og især de arbejdsfællesskaber, de indgår i, langt mere medbestemmelse, end tilfældet er det i traditionelle organisationsformer.

Medledelse må ikke misforstås som selvledelse. Hvor der i selvledelse er fokus på individet, handler medledelse om at give teams autonomi, så de får mandat til at træffe beslutninger.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje