Hvad efterspørges af private og offentlige arbejdsgivere?

© Lasse Martinussen

Del artikel:

Flere DM’erer bliver ansat i det private, der er færre underviserjobs i fremtiden og to sektorer er overset af jobsøgende DM’ere. Det er opsummeringen af en ny analyse som Damvad har lavet for DM om fremtidens arbejdsmarked for DM’ere.

DM’ernes kompetencer er attraktive

I 2020 efterspurgte en tredjedel af alle offentlige jobopslag rettet mod akademikere en eller flere DM-kompetencer. Det svarer til 4.500 jobopslag. Desuden indeholder knap halvdelen af alle private jobopslag rettet mod akademikere en eller flere DM-kompetencer, svarende til 5.500 jobopslag.

Ifølge en rapport udarbejdet af Damvad for DM, er der generelt vækst i jobopslag, rettet mod akademikere, der indeholder en eller flere af de kompetencer som DM’ere typisk har.

Så hvad er det, der bliver efterspurgt?

Færre offentlige underviserjobs i fremtiden

De offentlige virksomheder, der efterspørger DM-kompetencer er typisk universiteter, regioner og kommuner. Samtidig er Forsvaret siden 2010 i høj grad begyndt at lægge flere jobopslag op, som indeholder DM-kompetencer.

Udviklingen i den offentlige sektor tyder på, at færre DM’ere kommer til at arbejde inden for undervisning fremover. Knap 2.000 færre DM’ere er blevet ansat i undervisningssektoren i 2019 set ift. 2010.

Store danske virksomheder efterspørger DM-kompetencer

DM’ere ansættes i stigende grad i den private sektor. Men niveauet er fortsat lavere end for andre akademiske grupper i erhvervslivet. Stigningen sker på tværs af alder og køn, og i hele landet.

De private virksomheder, som efterspørger DM-kompetencer, er typisk store, danske virksomheder såsom Novo Nordisk og Mærsk. Store virksomheder med over 200 årsværk står for 75 procent af alle jobopslag rettet DM’ere i 2020, mens SMV’erne står for de resterende 25 procent.

Medicinalindustrien savner DM-kompetencer

Medicinalindustrien udgør 5 procent af alle jobopslag rettet mod DM’ere, men kun 2 procent af DM’erne er beskæftiget her. Det samme mønster gør sig gældende for rådgivning. Det peger på, at DM’ere kan søge hen mod disse to brancher og få jobs, der matcher deres kompetencer.

Modsat er 6 procent af DM’erne beskæftiget inden for kultur og fritid, men jobopslagene fra denne branche udgør kun 1 procent af opslagene rettet mod DM’ere.

Mere kommunikation og formidling til DM’ere

Tre områder fylder meget i Damvads analyse af jobopslag rettet mod DM’ere. Det er de kompetencer, som er de mest efterspurgte blandt akademikere siden 2010:

  1. It og analyse
  2. Administration og ledelse
  3. Kommunikation og formidling

Stigningen i jobopslag der nævner kommunikation og formidling, har været støt stigende siden 2016 og det ser ikke ud til at stoppe.

Det viser, at det både nu og i fremtiden i høj grad er DM’erne, der skal udfylde de højt efterspurgte kommunikations- og formidlingsroller på det danske arbejdsmarked.

Ellers drejer de væsentligste ord sig på tværs af de tre områder om research, analytiske evner, koordinering, projektledelse, formidling, rådgivning, kommunikation, udvikling, undervisning og it.

Udover de videnstunge kompetencer er også samarbejde efterspurgt i både den offentlige og det private, sammen med en række andre personlige kompetencer. Kombineret med samarbejde er ønske om medarbejdere, der også kan arbejde selvstændigt og struktureret.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}