Digitale kompetencer - hvad skal du være klar på?

Har du de rigtige digitale kompetencer?

© Harry Parvin

Del artikel:

Hvordan får du digitale kompetencer på cv’et? Og hvordan får du selv et overblik og sikkerhed nok til at kunne skrive i en ansøgning: Jeg har styr på det digitale. Vi guider dig til at komme godt i gang med at styrke dine digitale kompetencer.

Får du en fornemmelse af, at du mangler en teknologisk efteruddannelse når du læser jobopslag? Eller i det mindste bør være en social media-blæksprutte, der også kan bygge websites eller digitalisere en arbejdsproces?

Så er du ikke alene. Mange af DM’s medlemmer har følelsen af, at digitale kompetencer er fremtiden - og at den fremtid allerede er her.

Flere og flere jobopslag rettet mod akademikere nævner digitalisering, it og teknologi

I en ny analyse fra Damvad er den følelse dokumenteret. Cirka halvdelen af jobopslag rettet mod akademikere nævner ord som digitalisering, IT og teknologi. Tendensen har været opadgående siden 2008.

Digitalisering og automatisering har længe været en del af den globale agenda og på arbejdsmarkedet. De kompetencer, der efterspørges, er for en stor dels vedkommende tekniske, dvs. at kunne skrive kode eller udvikle machine learning.

I jobopslag bliver der dog også efterspurgt, at kandidaten kan anvende digitale platforme og værktøjer som en del af arbejdet og har indsigt i den teknologiske udvikling på eget fagfelt.

Det betyder, at man med fordel kan opgradere sine digitale færdigheder - og altså ikke skal omskoles til et nyt fag.

Det kaldes teknologi-supplerende færdigheder, og er der de fleste af os skal starte for at styrke vores digitale kompetencer.

Du kan udvikle dine teknologisupplerende evner nu

At være digital DM’er betyder at man har teknologikendskab, forstår hvilken rolle data spiller i dag og ikke ser det digitale som en verden for sig.

Det betyder som nævnt ikke, at man skal kunne kode, projektlede udviklingen af et digitalt produkt eller undervise andre i det.

Du kan træne dine digitale kompetencer ved at:

  • Tage et af DM's gratis kurser i at arbejde digitalt
  • Lære din arbejdsplads’ digitale processer at kende - spørg om du må være med til at teste websitet, blive medhjælper på interne digitaliseringsprojekter og interview dine IT-kolleger om, hvad de mener er de største udfordringer lige nu
  • Læse om teknologihistorie eller digitale medier, som bøger eller nyhedsbreve
  • Læse det gratis materiale LIKE om sociale medier, der er udarbejdet til gymnasiet, men som er særdeles egnet til alle der vil forstå internettet
  • Eksperimentere med det digitale - læs bogen “Fuck it, ship it”, der indeholder 69 digitale muligheder, der er lige til at prøve af på arbejdspladsen eller i privaten

Udover det, så er teknologi-supplerende evner også kreativitet, kritisk tænkning og kompleks problemløsning.

Det betyder at vi som DM’ere i lige så høj grad skal styrke vores spændvidde, som vi skal lære digitale færdigheder. Vi skal kunne løfte vores fagspecifikke problemløsning og kritiske tænkning op, så den kan anvendes på andre områder.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje