Dit arbejdsliv ændrer sig

Martin, analysekonsulent, fremtidens arbejdsmarked
Udover at spå om fremtiden arbejder Martin som analysekonsulent i DM.
Del artikel:

Fremtiden er svær at spå om, men vi har alligevel gjort forsøget. Få vores analysekonsulents bud på, hvilke trends på arbejdslivet, der venter dig.

Arbejdsmarkedet, og især de arbejdsopgaver, som vi udfører, er i konstant udvikling.

For 10 år siden, inden jeg blev en træt far til to, arbejdede jeg som ung studentermedhjælper ude i Danmarks Statistik. I sommerferien blev vi sat til at indscanne alle de fysiske statistikker og beregninger, som gennem tiden var skrevet i hånden. Og kontorcheferne kom gladeligt ned i den sommervarme kælder og fortalte om, hvordan de førhen klippede grafer ind med lim og saks.

Det virkede dengang for mig helt oldnordisk, at man tidligere havde gjort det uden computer. Klip til 10 år senere, hvor vores studentermedhjælper snakker om ”data harvest”, AI og ”machine learning”. Emner, som bestemt ikke var en del af pensum på økonomistudiet.

Mit eksempel er ikke unikt. Igennem historien har teknologi overflødiggjort nogle arbejdsopgaver, mens behovet for andre er opstået. I dag er behovet for bogtrykkere næsten ikke eksisterende, og udbredelsen af glødepæren gjorde de fleste lys-magere arbejdsløse. Og de færreste elevatorer har i dag en operatør, der hjælper folk med at trykke på knappen.

Det er per definition svært at spå om fremtiden. Men vi har i DM alligevel gjort forsøget med hjælp fra konsulenthuset Damvad. Vi har nemlig prøvet at skabe et overblik over, hvad der rør sig på det akademiske arbejdsmarked, samt set på de trends, der vil vinde større og større indpas over de kommende år. Det har vi gjort, så vi kan gøre ruste vores medlemmer endnu bedre til at opnå det maksimale potentiale af de nye muligheder.

Digitalisering og grøn omstilling

Hovedkonklusionen i analysen er, at fremtidens arbejdsmarked er ikke nyt for akademikere. De trends, vi ser, er de samme som de sidste fem år. Det, der er nyt er, at vi kan se de store megatrends direkte i tekster fra jobopslag. Og at interviews med eksperter viser, at tendenserne kun er styrket.

Digitalisering og grøn omstilling er altså ikke længere kun noget, som snakkes om til store seminarer og i lange fremtidsplaner, men noget som kan aflæses direkte i jobopslagene fra arbejdsgiverne. Cirka halvdelen af jobopslag rettet mod akademikere nævner ord som digitalisering, it og teknologi. Tendensen har kun været opadgående siden 2008.

På samme måde ser bæredygtighed og grøn omstilling ud til at spille en stor rolle i fremtiden. I 2008 nævnte knap 5 pct. af jobopslag bæredygtighed. Siden da er andelen vokset enormt, og i 2020 nævner knap hver femte jobopslag bæredygtighed. Opslag fra private arbejdsgivere nævner oftere bæredygtighed end opslag fra offentlige arbejdsgivere – her var det i 2020 knap hver fjerde jobopslag, der nævnte bæredygtighed.

Ændringer på arbejdsmarkedet sker ikke på en nat, men det er tankevækkende, at DMs seneste undersøgelse viser, at halvdelen af medlemmerne i det private i nogen eller høj grad har fået ændret opgaver indenfor dets eneste år som konsekvens af den digitale omstilling, mens godt hver syvende har oplevet, at deres arbejdsopgaver indenfor det seneste år er blevet ændret som følge af den grønne omstilling.

Digitalisering og grøn omstilling er to lysende markører, som både i jobopslag og i tilbagemelding fra medlemmer, står som omdrejningspunkt for ændringer i arbejdsopgaveporteføljen ude på arbejdspladserne. Og det er noget, som jeg personligt vil tage med, når jeg næste gang skal tale kompetenceudvikling med min chef.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje