Del artikel:

Landskabsarkitekternes Forening (LAF) er et netværk for landskabsarkitekter fra KU SCIENCE og for andre med lignende uddannelse og/ eller med et fagligt virke inden for landskabsarkitekturens fagområder.

Netværket er et fagligt og socialt forum for medlemmer, der i deres daglige arbejde planlægger, projekterer, udfører og plejer grønne områder - lige fra de meget bynære arealer til de åbne landskaber. Men det er også et samlingssted for alle, der med baggrund i landskabsarkitekturen har bevæget sig ud i andre arbejdsfelter og derfra kan give deres synsvinkel på faget.

Ved medlemmernes aktive medvirken er formålet med netværket at skabe grobund for faglig udveksling og fornyelse, ikke som efteruddannelse, men ved at møde andre praktikere og udveksle erfaringer. Der er mulighed for at møde studiekammerater, kolleger og samarbejdspartnere i en afslappet atmosfære.

LAF har som overordnet formål at udvikle og udveksle viden om fagområdet internt i medlemskredsen og at udvikle medlemmernes kompetencer for herigennem at styrke og promovere faget bredt. Hertil hører også et legat til landskabsarkitekters studie-, rejse- og formidlingsaktiviteter mv.

LAF arrangerer hvert år omkring 6 ekskursioner og andre arrangementer, som bredt dækker fagets facetter. I de tilfælde hvor LAF kan indgå i et samarbejde med andre interesseforeninger, uddannelsessteder mv. om afholdelsen af kursusvirksomhed og møderækker, vil det være naturligt at gøre det.

Mange arrangementer vil være åbne for alle interesserede, så der skabes basis for en faglig udveksling med beslægtede faggrupper.

Bliv medlem

LAF Landskabsarkitektforening er for bachelorer/kandidater eller Master of Science (MSc) in Landscape Architecture. Medlemskab er Gratis og man skal være medlem af DM. Som medlem modtager du indkaldelse til fx generalforsamling.

 


Når du ansøger om en plads i netværket, oplyser du dit navn, e-mail, telefon, fødselsdag, by og uddannelse til DM. Vi giver dine oplysninger til netværkets tovholder som en del af din ansøgning og med det formål at melde dig ind i netværket jf. GDPR art. 6(1)(f) om legitim interesse. Du kan altid anmode os om at slette dine oplysninger igen. Læs mere i DM's privatlivspolitik

Kontakt

Cathrine Norup
Møde- og kursussekretær

Telefon: 3815 6734
Mail:
cano@dm.dk

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje