Bestyrelse og udvalg

Del artikel:

Det påhviler bestyrelsen at virke for opfyldelse af foreningens formål, herunder uddeling af studiefondsmidler og forvaltning af foreningens formue.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvoraf 3 er på valg hvert andet år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.

Valg til bestyrelsen foregår på generalforsamlingen ved skriftlig opstilling og afstemning. Valget af bestyrelsesmedlemmer gælder for en toårig periode. Beslutningsreferater fra bestyrelsesmøderne offentliggøres på hjemmesiden. 

Medlemmer af bestyrelsen

Formand
Thomas Vejsnæs 

Næstformand
Freja Holm Brandt

Jesper Hesselholt (økonomiansvarlig)
Emilie Nørgaard Andersen
Liselotte Dybkjær
Nina Jahn Mårtensson

Suppleant
Niels Dyring

Studenterrepræsentant
Simon Klindt

Bestyrelsesreferater

Vedtægter for Landskabsarkitekternes Forening

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje