Generalforsamling

Del artikel:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling for Landskabsarkitekternes Forening

Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeretten udøves ved personlig stemmeafgivelse. Der udarbejdes et beslutningsreferat fra generalforsamlingen, der offentliggøres her på hjemmesiden.

Inden generalforsamlingen vil der være mulighed for at deltage i rundvisningen i Jernbanebyen i København.

Efter generalforsamlingen er der middag på Restaurant Ticket. Ved tilmelding afkrydses, hvilke dele af dagen man ønsker at deltage i.

Tilmelding finder du her.

Foreløbige dagsorden er som følger:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  4. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
  5. Behandling af fremsatte forslag.
  6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal sendes til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen, det vil sige senest den 31. marts 2023. Send dine forslag til Cathrine Norup.

Herefter får alle medlemmer af LAF tilsendt den endelige dagsorden.

Kontakt

Cathrine Norup
Møde- og kursussekretær

Telefon: 3815 6734
Mail:
cano@dm.dk

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje