Få indflydelse på dit universitet

Del artikel:

DM arbejder løbende på at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår for ph.d.-studerende og yngre forskere.

Under OK18 lykkedes det os eksempelvis at få arbejdsgiverne til at imødekomme et krav om fuldt pensionsbidrag til ph.d.-studerende. For at dette arbejde kan lykkes bedst, er det nødvendigt med stærke og organiserede, lokale og nationale medlemsfællesskaber. Derfor laver vi en række aktiviteter centralt og på universiteterne for at støtte op om vores medlemmer og deres arbejdsliv.

DM på dit universitet

DM’s tillidsrepræsentanter organiserer medlemmer lokalt og repræsenterer medarbejdere i en række lokale udvalg for at sikre ph.d.-studerende gode forhold og medbestemmelse på arbejdsvilkårene. På en række institutter landet over sidder ph.d.-studerende som repræsentanter i lokale samarbejdsudvalg.

Ønsker du at være med til at sikre ph.d.-studerende en stærk stemme på dit universitet, kan du kontakte din lokale tillidsrepræsentant og høre om mulighederne for at deltage i udvalgssamarbejdet.

Flere og flere ph.d.er oplever at skulle søge andre karrierespor end den klassiske vej som universitetsforsker. Mange forskere oplever altså at skulle bruge de færdigheder, de har med sig fra ph.d.en i en anderledes kontekst. I DM fokuserer vi målrettet på at hjælpe vores medlemmer med at ramme det arbejdsliv, der passer til dem. Derfor samarbejder vi med universiteterne om at give ph.d.-studerende mulighed for karriereafklaring og kompetenceudvikling ved workshops ude på universiteterne.

Vi arbejder også med at overbevise arbejdsgiverne om fordelene ved at ansætte flere ph.d.er i virksomhederne.

Kontakt

Ønsker du at tale med en konsulent om karrieremulighederne for dig på eller uden for universiteterne, så kontakt DM på phd@dm.dk, eller spørg din lokale tillidsrepræsentant.

DM arbejder for midlertidigt ansatte forskeres interesser

En klar trend, både på arbejdsmarkedet generelt og for forskere på universitetet, er, at mange oplever en periode som ansat på tidsbegrænsede kontrakter.  Ifølge Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske råd er længden af perioden med tidsbegrænsede ansættelser i universitetsverdenen steget fra omkring syv til knap ni år.

I DM har der siden 2018 været oprettet et medlemsforum for midlertidigt ansatte – Temporarily Employed Researcher’s forum (TER). Forummet fungerer som et netværk og et rum for kollektive aktiviteter, som skal sætte løstansatte universitetsforskeres arbejdsliv på den offentlige dagsorden. Målene er blandt andre erfaringsdeling, bedring af ansættelsesforhold og karriereudsigter både indenfor og udenfor universitetet.

Læs mere om TER

Samarbejde med PAND

For at sikre ph.d.-studerendes vilkår og rettigheder samarbejder DM med organisationen PAND – Ph.D. Association Network of Denmark. PAND er det nationale samlingspunkt for en række lokale organisationer for ph.d.-studerende på de enkelte universiteter. Sammen med PAND laver DM blandt andet materiale og aktiviteter, som omhandler ph.d.ers karriereudvikling, stress og arbejdsvilkår.

Læs mere om PAND

DM og PAND: Sådan sikrer du dig indflydelse på dit arbejdsliv og din karriereudvikling 

DM og netværket for ph.d.-foreninger ved danske universiteter (PAND) samarbejder løbende om at forbedre yngre forskeres forhold på universiteterne. Gennem dette arbejde møder vi stærke fællesskaber i universitetsmiljøerne og dybt engagerede forskere. Dog kan vi også se en række tilbagevendende problematikker, som vedrører arbejdsrelateret stress, en følelse af isolation og frustration over ikke at have overblik over det næste skridt i karrieren.

Derfor har DM sammen med PAND lavet fire bud på, hvordan man som ph.d.-studerende, postdoc og tillidsrepræsentant kan adressere disse temaer i yngre forskeres arbejdsliv. Målet er, at yngre forskere og tillidsrepræsentanter kan få konkrete idéer til, hvordan der kan handles – både som enkeltindivider og kollektiv.

Læs de 4 bud på, hvordan du sikrer dig indflydelse på dit arbejdsliv og din karriereudvikling som ung forsker

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}