Sådan håndterer du krænkende adfærd

Del artikel:

Krænkende handlinger kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder og for arbejdsfællesskabet, og som leder har du ansvar for at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø.

Arbejdertilsynets definerer krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som de opfatter som nedværdigende. Krænkende handlinger er en samlet betegnelse, der dækker over mobning, seksuel chikane og andre forhold, hvor krænkelser kan forekomme på arbejdspladsen.

Det er vigtigt, at du som leder udviser nultolerance og gør det klart, at I ikke tolererer krænkende adfærd på arbejdspladsen. Sæt fx krænkende adfærd på dagsorden, selv om det er et svært emne at tale om. Det er sårbart og kan være vanskeligt for den krænkede at sige højt. Hvis du som leder går foran som det gode eksempel, kan det bane vej for, at flere medarbejdere åbner op om krænkende hændelser.

Ved uønsket seksuel opmærksomhed eller mobning bør du som leder:

  • Gøre det tydeligt, at krænkende adfærd ikke er accepteret. Skab fælles normer og værdier for adfærd på arbejdspladsen. Læs mere i denne e-bog om, hvordan du griber ind overfor krænkende handlinger af seksuel karakter.
  • Sørge for, at der er klare retningslinjer for, hvordan man skal agere i tilfælde af krænkende adfærd.
  • Udvise diskretion overfor de implicerede parter.
  • Lytte til parterne i sagen og lade dem beskrive hændelsesforløbet. Fremfør ikke forhastede beskyldninger eller vurderinger.
  • Tag anonyme tilkendegivelser alvorligt. Krænkelser kan være et sårbart emne og derfor bør anonyme tilkendelser være en mulighed for medarbejderne. Disse skal tages alvorligt, som var de fremført med navn.
  • Læs mere i Arbejdstilsynets handlevejledning om krænkende adfærd.

Ved digital chikane bør du som leder:

  • Tage ansvar for at følge op på hændelsen idet du bliver bekendt med den.
  • Give omsorg og støtte til den krænkede. Du skal sikre, at personen får psykisk førstehjælp og vurdere, om det er nødvendigt med en professionel psykolog.
  • Skulle det blive nødvendigt med politianmeldelse, så støt op, og hjælp den krænkede med håndtering af sagen.

Få rådgivning og sparring med DM

Har du brug for råd eller sparring om, hvordan du kan gribe emnet an kontakt, kan du kontakte dit-HR team på arbejdspladsen eller DM.

I DM har vi konsulenter med specialviden om arbejdsmiljø. Som medlem kan du booke et møde med en arbejdsmiljøkonsulent. Du kan også booke en af DM's arbejdsmiljøkonsulenterne til at holde et oplæg om arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje