Brug MUS som strategisk personaleledelsesværktøj

Del artikel:

Som leder kan du skabe et strategisk interessefællesskab ved også at bruge MUS til dialog omkring strategien.

Uanset om du som leder arbejder med MUS i et aftalt organisatorisk koncept eller er mere frit stillet, kan du med MUS skabe mulighed for at arbejde med medarbejdernes strategiske ejerskab. Dette blik på MUS kan understøtte dine løbende dialoger med medarbejderne.

Et perspektiv på strategidialogen giver fx professor og forsker Kurt Klaudi Klausen, der i bogen ’Strategisk ledelse, de mange arenaer’ bl.a. fremhæver følgende:

  • Det er helt fundamentalt, at alle medarbejdere føler et ansvar for ledelse, herunder også strategisk ledelse – de har et strategisk interessefællesskab.
  • Strategi skal fastlægges i en proces med relevante aktører, fordi topledelsen ikke ved alting og kun kan skabe sig overblik og relevant viden samt få gode ideer ved at blive fodret nedefra.
  • Dette er med til at skabe ejerskab, loyalitet og forpligtelse over for strategiske beslutninger.
  • Strategier transformeres herved til en strategisk parathed hos medarbejderne, dvs. bredes ud i og forankres i hele organisationen.

MUS er dermed en vigtig del af det strategiske ledelsesårshjul.

Hvis du vil bruge MUS som løftestang for strategisk ledelse, skal du planlægge samtalerne med følgende fokus:

  • Hvad skal vi have særligt fokus på i det kommende år (aktuelle strategiske mål eller udfordringer)?
  • Hvordan hænger MUS-samtalerne sammen med det?
  • Hvilken betydning har det særligt i vores afdeling?

Og når du oplever barrierer som fx ”modstand mod forandringerne” er det væsentlig information, da oplevede barrierer er vigtige, fordi de skærper dig som leder og fortæller dig om fx en kultur blandt medarbejderne og/eller i din organisation.

Kilde: Trille Frodesgaard Lykke, direktør og partner i New Stories

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje