Sådan forebygger og håndterer du stress blandt dine medarbejdere

DM

© Lasse Martinussen

Del artikel:

Som leder har du en vigtig rolle ift. at forebygge og håndtere stress blandt dine medarbejdere. Du skal bl.a. være med til at sørge for, at dine medarbejdere kan overkomme de udfordringer og krav, de bliver stillet over for. Vi har samlet fire punkter, som du som leder kan hjælpe dine medarbejdere med ved at være opmærksom på dem.

De tre første punkter er fra bogen ”Kort og godt om stress”, mens det sidste er fra Helles Heins nyeste forskning på området.
Og husk, at dialogen er dit vigtigste ledelsesværktøj i forhold til at spotte, hvor din medarbejder befinder sig og i forhold til at finde relevante tiltag til at håndtere eller forebygge stress.

De kvantitative krav

Vær opmærksom på de kvantitative krav. Dvs. mængden af krav og udfordringer. Er der fx for mange opgaver ift. den tid eller de samarbejdsmuligheder, medarbejderen har til rådighed? I så fald er der flere mulige løsninger. Du kan fx aflaste medarbejderen ved at fjerne opgaver, tage ansvaret for at nedprioritere opgaver eller tage dialogen om, hvad kvalitetsniveauet skal være.

De komplekse krav

De komplekse krav handler om sværhedsgraden af de opgaver og udfordringer, medarbejderen står overfor ift. kompetencer, overskud eller tid. Som leder skal du gå tættere på medarbejderens håndtering for i tide at afdække mulighederne for fx kompetenceudvikling, oplæring/bistand fra kollega, ekstra tid til at blive fortrolig med opgaven og lignende.

De følelsesmæssige krav

De følelsesmæssige krav kommer fx i spil, når udfordringer i arbejdet kommer følelsesmæssigt tæt på medarbejderen. Medarbejderens egne følelser kommer på spil fx i konsulentbranchen og i social- eller sundhedssektoren, hvor medarbejderen skal tackle svære situationer, følelser og belastninger sammen med andre mennesker. Dialogen med dig som leder om fx social støtte fra kolleger eller supervision kan forebygge eller bearbejde de svære følelsesmæssige krav.

Forudsigelighed eller spænding som motivation

Ny forskning af ledelsesforsker Helle Hein bygger videre på den klassiske tilgang ovenfor. Ifølge den nye forskning er det nemlig vigtigt at skelne mellem to typer af medarbejder – de ligevægtssøgende og de spændingssøgende.
Som leder skal du i dialogen med medarbejderen undersøge om stressen kommer af, at kravene overstiger ressourcerne som i eksemplerne ovenfor – de ligevægtssøgende medarbejdere.

Eller om stressen omvendt handler om, at opgaverne ikke er udfordrende, udviklende eller meningsfulde nok, de spændingssøgende medarbejdere. I den situation kan medarbejderen klare stor belastning og vil være ressourcestærk, når opgaverne indgår i en meningsfuld sammenhæng, og derfor bliver det dét, I skal udforske og afklare sammen.

Kilder: Chefkonsulent og ledelsesrådgiver Annette Schmidt Højby, DM, bogen ”Motivation og Primadonnaledelse” af Helle Hein samt hendes nyere forskning og bogen ”Kort og godt om stress” af Yun Ladegaard m.fl.

Hvis du selv rammes af stress

Hvad gør du som leder, hvis du selv bliver ramt af stress

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje