Ledelse af de unge generationer

Del artikel:

Hvordan leder du bedst muligt de unge generationer? Få vores 5 gode råd her.

1. Vær gode rollemodeller

Både du som ledere og  medarbejderne har faglige og sociale kompetencer, der er vigtige at sætte i spil. Unge nyansatte gør typisk som deres kollegaer og ledere, når de løser en opgave. Det er derfor vigtigt, at alle – både du som leder og  medarbejderne  er gode eksempler på, hvordan arbejdet udføres på en sikker  og sund måde.

2. Læg en plan for den første tid

Det er vigtigt, at den unge  bliver introduceret til arbejdsfællesskabet og til, hvordan I gør tingene på en sikker og sund måde hos jer. Brug en plan til at sikre, at den unge bliver klædt på til at løse opgaverne og får den nødvendige instruktion og løbende opfølgning.

3. Inviter til dialog

Den unge nyansatte kan bidrage til at styrke jeres arbejdsmiljøindsats og se på arbejdspladsen med friske øjne. Det er derfor vigtigt for både arbejdsplads og dig som leder - og for fastholdelsen af den unge nyansatte medarbejder,  at du tager initiativ  til dialog om arbejdet og  arbejdsmiljøet.

4. Opstil krav og forventninger

Den unge nyansatte har ofte brug for mere støtte og opmærksomhed end kollegaer med mange års erfaring. Derfor er det vigtigt, at du og arbejdspladsen fra starten er tydelige om, hvad I har af krav og forventninger til arbejdsindsats og udførelse af arbejdsopgaver. Og at I inddrager den unge i en løbende forventningsafstemning.

5. Giv konstruktiv feedback

Brug både instruktionen og den daglige snak til at give den unge nyansatte feedback. Feedback kan være en svær størrelse for både den, der giver, og den, der tager imod. Derfor er det vigtigt at begrunde feedbacken  og have dialog om, hvordan  opgaverne løses på en sikker og sund måde.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje