Barselsberegner

DM’s barselsberegner hjælper dig med at skabe et overblik over din barsel, og hvilken indkomst du har under din barsel.

DM

  

Denne barselsberegner gælder ved terminsdato 1. januar 2024 eller senere. Er fødsels/terminsdatoen mellem 2. august 2022 og 31. december 2023, gælder i stedet denne version af DM's barselsberegner. Hvis barnet er født før 2. august 2022, kan du bruge DM's gamle barselsberegner.

Som udgangspunkt skal du være tilknyttet arbejdsmarkedet for at få ret til fravær og dagpenge. Læs mere om betingelserne for at opnå dagpengeret.

Barselsberegneren tager udgangspunkt i din konkrete ansættelsessituation. Hovedprincippet i reglerne om barsel er, at forældrene tilsammen har ret til orlov og dagpenge i 52 uger. De 52 uger gælder både til orlov før og efter fødsel.

Hvis ikke den overenskomst, som du er ansat på, fremgår af oversigten, kan du i stedet for indtaste dine vilkår i beregneren ved at vælge "Privatansat (indtast egne vilkår)".

 

 

DM

Løn under barsel

Din ret til løn under barsel afhænger af hvilken overenskomst, aftale eller lov, du er omfattet af som lønmodtager.

Læs mere
DM

Hvor meget fravær har du ret til?

Reglerne for fravær og reglerne for barselsdagpenge er ikke fuldstændig parallelle, da retten til fravær fra arbejdet strækker sig længere end retten til dagpenge.

Læs mere
DM

Hvad er en barselsfond?

Ordningen betyder, at din arbejdsgiver modtager refusion, når de udbetaler hel eller delvis løn under barsel til en medarbejder, som er berettiget til barselsdagpenge.

Løn under barsel

  

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje