Til indhold

Centrale begreber i budgetprocesser

Viden er magt – også når det kommer til økonomi og budgetprocesser. Derfor er det vigtigt at kende en række af de mest centrale begreber i arbejdet med budgetter.

Din institutions driftsbevillinger er poster på budgettet, som udgøres af for eksempel personalelønninger, materialer, forbrugsudgifter, vedligehold og kontordrift. I modsætning hertil henviser anlægsbevillinger til eksempelvis nybyggeri og anlægsarbejder.

Pris- og lønregulering angiver hvordan væsentlige poster på jeres budgetter over tid følger med den generelle inflation i samfundet.

Det kan være relevant for dig at kunne af forstå institutionens overskudsgrad. Begrebet henviser til hvor meget der er tilbage af hver indtægtskrone efter de primære omkostninger. Falder overskudsgraden betyder det, at produktion, aktiviteter, administrationen, ledelse, markedsføring og bygningsdrift er blevet dyrere pr. modtaget indtægtskrone.

Overskud er ikke altid positivt, men skal læses ind i jeres organisations kontekst. I nogen sammenhænge kan en høj overskudsgrad for eksempel betyde faldende kvalitet, hvis det betyder, at der ikke bruges de nødvendige ressourcer de rigtige steder. For offentlige selvejende institutioner bør overskudsgraden ligge et sted mellem 0 og 5 procent.

Når du skal forstå din institutions økonomi, er det væsentligt, at du kan gennemskue dens soliditetsgrad. Begrebet henviser til forholdet mellem egenkapital og gæld. Derved angiver soliditetsgraden en institutions evne til at bære tab af indtægter og stadig leve op til sine økonomiske forpligtelser i forhold til långivere. Hvis soliditetsgraden er lav, vil risikoen for långiverne være høj. Der er dermed stor risiko for konkurs, når indtjeningen er under pres. Som en tommelfingerregel bør soliditeten i en veletableret virksomhed udgøre mindst 30 procent.

Mere viden

Hvis du ønsker at vide mere om din organisations økonomi kan du tage vores onlinekursus i virksomhedsøkonomi.