Til indhold

Som tillidsrepræsentant har du en vigtig rolle med at understøtte kravsprocessen og ikke mindst være inspirator.

Det er medlemmerne på den enkelte arbejdsplads, som i fællesskab beslutter, hvilke krav man ønsker at rejse til en overenskomstforhandling.

Det er vigtigt, at du som tillidsrepræsentant bidrager med at understøtte denne proces og ikke mindst være inspirator. Det kræver, at du overvejer, hvad der er vigtigt på netop jeres arbejdsplads og med det afsæt indkalder medlemmerne til en drøftelse af, hvilke krav I vil prioritere at fremsætte overfor ledelsen.

Hovedorganisationen Akademikerne, hvor DM er medlem, peger på 6 temaer, som kan bruges som udgangspunkt for dialogen på den enkelte arbejdsplads.

De 6 temaer er:

  1. Løn og pension
  2. Fremtidens fleksible arbejdsliv
  3. Kompetenceudvikling
  4. Psykisk arbejdsmiljø
  5. Grøn omstilling
  6. Atypisk ansatte.