Er det generalforsamlingstid i klubben?

© DM

Del artikel:
Af Anna Dalsgaard

En gang om året skal I holde generalforsamling i jeres klub. Brug anledningen til at mødes og drøfte det, der optager medlemmerne, og til at forny dit mandat eller til at få valgt en afløser.

Måske kører det allerede som perler på en snor hos jer med faste medlemsmøder og årlig generalforsamling. Hvis ikke, er det en god ide at overveje, hvornår I vil holde jeres årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen er en oplagt mulighed til at samle kollegerne og fortælle, hvad du som tillidsrepræsentant, og I som klubbestyrelse har arbejdet med det seneste år. Det er også her, I typisk kan tale om, hvad der optager kollegerne. Det kan for eksempel være jeres arbejdsforhold og jeres arbejdsmiljø. Eller I kan sætte drøftelser på dagsordenen, som handler om løn, arbejdstid og personalepolitiske spørgsmål.

Du har også mulighed for at invitere DM’s forperson eller en DM-konsulent til at deltage i generalforsamlingen.

Forslag til dagsorden på klubbens generalforsamling

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Bestyrelsens beretning om arbejdet i klubben det seneste år
  • Valg af tillidsrepræsentant eller medarbejderrepræsentant
  • Valg af suppleant for tillidsrepræsentanten
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer (gælder store klubber)
  • Klubbens fremtidige arbejde
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

Hvis der er brug for at diskutere og ændre i klubbens vedtægter, er det også på generalforsamlingen, at det foregår.

Forny dit mandat

Hvis du vil fortsætte som tillidsrepræsentant, er det på generalforsamlingen, at du skal forny dit mandat.

For det første ved at blive genvalgt og for det andet ved at sikre dig, at du arbejder med det, som er vigtigt for kollegerne.

Det er en god ide at køre et tæt parløb med din suppleant og din bestyrelse, hvis jeres klub er så stor, at I har en bestyrelse. Suppleanten og eventuelle bestyrelsesmedlemmer kan hjælpe dig med at holde næsen i sporet, og det giver dig også mulighed for at uddelegere nogle af opgaverne. Når du fordeler opgaverne, står du ikke alene med dit TR-hverv, og du har samtidig flere tæt på dig, som du kan sparre med.

Brug klubben mellem generalforsamlingerne

Det er oplagt at bruge klubben som bagland mellem generalforsamlingerne. Brug derfor klubmøderne til at diskutere forholdene på jeres arbejdsplads og finde ud af, hvad kollegerne ønsker, at du skal tage med til forhandlingerne med ledelsen og andre samarbejdspartner på arbejdspladsen.

Brug også løbende klubben som baggrundsgruppe for dit arbejde i samarbejdsudvalget (SU/MED) og i forhandlinger med ledelsen.

Kør din afløser i stilling

Hvis du ikke ønsker at fortsætte som tillidsrepræsentant, er det vigtigt, at du i rimelig god tid gør din afløser klar til at overtage hvervet. Det kan du bedst gøre ved at arbejde tæt sammen med vedkommende og uddelegere flere og flere opgaver til din afløser.

Hvis du står i en situation, hvor ingen vil tage over, må du gøre det klart for kollegaerne, hvad de mister ved ikke at have en tillidsrepræsentant.

DM’s sekretariatet kan godt overtage den del af TR-arbejdet, som handler om formelle sager, der kan håndteres ved hjælp af overenskomsten og lovgivning. Men den uformelle dialog, som også giver indflydelse og påvirker ledelsen, kan DM ikke videreføre. Hvis du har en plads i SU/MED, kan DM heller ikke træde ind i stedet for dig, og så vil pladsen gå til en repræsentant for en anden klub.

Dine kolleger vil også miste en sparringspartner i hverdagen, som via TR-hvervet har bedre indsigt i ledelsens bevæggrunde og prioriteringer og derved kan hjælpe kollegerne med at vurdere forskellige situationer.

Hvis det er svært at finde en afløser, kan det være en god ide at reklamere lidt for alle de kurser og fællesskaber, som TR-hvervet giver adgang til Uddannelse, kurser og arrangementer - DM

Vi har også lige lavet en ny side på dm.dk om at være TR, hvor man kan få et overblik over den erfaring og de kompetencer man kan tilegne sig som TR, og hvor man kan se en lille film med en TR, der fortæller om sit TR-arbejde. Du kan eventuelt sende siden Er du interesseret i at blive TR? til dine kolleger.

Hvis du er i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte DM.

Læs mere om generalforsamling og klubarbejde

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}