Til indhold

Aftale om eksterne lektorer og undervisningsassistenter er endelig kommet som cirkulære

Cirkulære
© Arisa Chattasa / Unsplash

Ved OK-21 opnåede DM forhandlings- og aftaleret for de timelønnede ansatte undervisningsassistenter ved universiteter m.fl., og nu - et år efter aftalens indgåelse - er aftalen endelig udsendt som cirkulære.

Aftalen betyder, at timelønnede undervisningsassistenter nu er dækket af aftalen om eksterne lektorer ved universiteterne, og at de timelønnede undervisningsassistenter på en række punkter opnår forbedringer med samme vilkår som eksterne lektorer.

Det gælder fx:

  • Muligheden for at aftale tillæg ud over timelønnen
  • Bedre vilkår i forbindelse med barsel og adoption
  • Løn under sygdom og samme muligheder for frihed til pasning af sygt barn ved barnets anden sygedag, som gælder for øvrige overenskomstansatte
  • Samme afskedigelsesregler og opsigelsesvarsler som øvrige overenskomstansatte.

Timelønssatsen og forberedelsestiden fastholdes for undervisningsassistenter og er skrevet ind i aftalen om eksterne lektorer.

Aftalen dækker undervisningsassistenter ved universiteter og videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet: Det Kongelige Danske Kunstakademi for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen i Aarhus og Designskolen i Kolding.

Udsendelsen af cirkulæret betyder, at uddannelsesinstitutionerne nu har hjemmel og pligt til at anvende cirkulæret i forbindelse med ansættelser af undervisningsassistenter.

Her kan du finde cirkulæret

Cirkulære
© Arisa Chattasa / Unsplash