Til indhold

OK21: Hvornår kommer de endelige overenskomster?

OK21
© Nik Macmillan / Unsplash

Mange venter på de endelige udgaver af de nye overenskomster i det offentlige, og et forsigtigt bud er, at de kommer inden sommerferien.

En del tillidsrepræsentanter kontakter DM for at høre, hvornår de nye overenskomster kommer, hvad der er trådt i kraft osv.

Derfor har vi stillet tre spørgsmål om de nye overenskomster til Anders Dissing, som er konsulent i Forhandling og rådgivning og en af DM’s forhandlerne.

Hvorfor udkommer overenskomsterne ikke bare dagen efter, at de er vedtaget?

”Når forhandlingerne er slut og resultaterne er stemt hjem blandt medlemmerne venter der sædvanligvis et større redigeringsarbejde, hvor parterne skal implementere forhandlingsresultaterne i overenskomsterne og aftalerne”.

Er overenskomsterne trådt i kraft selv om de ikke er udsendt endnu?

”De generelle lønstigninger, som er aftalt pr. 1. april 2021, bliver udbetalt, selv om overenskomsterne ikke er udsendt endnu. Det sker senest med lønudbetalingen for maj måned og med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2021.  Øvrige lønforbedringer mv. træder i kraft som aftalt i forligene, men afventer at overenskomster og aftaler udsendes endeligt fra arbejdsgiverne.

Gennemgang af forligene og de aftalte ikrafttrædelsestidspunkter kan ses på OK21-siden på dm.dk”.
Gå til siden

Har du et bud på, hvornår de endelige overenskomster udkommer?

”Der har før været eksempler på, at det kan tage lang tid, og det kan være et større og også kompliceret arbejde at få gennemskrevet overenskomsterne med de nye resultater. Det et derfor med et væsentligt forbehold, vi svarer, når nogen spørger, hvornår vi forventer, at overenskomsterne kan sendes ud med de nye resultater.

Et forsigtigt bud kunne være, at vi håber på at kunne være færdige inden sommerferien, men vi skal nok give en melding, når vi har lidt mere overblik over tidsperspektivet”.

OK21
© Nik Macmillan / Unsplash