Gå til sidens indhold
24. august 2020 Af Anna Dalsgaard

Tilbage på job i en uforudsigelig tid

Indtil vi får en coronavaccine, vil der sandsynligvis være begrænsninger på mange arbejdspladser, og enkelte oplever allerede at være sendt hjem for anden gang. Få gode råd til, hvordan du som TR og AMR kan navigere i det uforudsigelige.

Vejkort naviger i en uforudsigelig tid
© Sylwia Bartyzel / Unsplash

Coronavirussen er stadig blandt os, og vi har stadig behov for at inddæmme smitten og undgå smittespredning. Vi har set nye hotspot poppe op, fx i Silkeborg og Aarhus, hvor administrative medarbejderne er sendt hjem for anden gang. Vi ved ikke, hvor det næste hotspot er, eller om der kommer en ny landsdækkende bølge, så vi alle bliver sendt hjem engang til. Vi ved heller ikke hvor længe, vi skal leve med restriktioner, eller om vi skal vænne os til at blive sendt hjem med kortere eller længere mellemrum.

Som tillids- og arbejdsmiljørepræsentant spiller du en vigtig rolle som bindeled mellem ledelsen og kollegerne. Både i forhold til den løbende dialog med ledelsen for at sikre, at kollegernes synspunkter bliver hørt og ved at informere kollegerne om retningslinjer mv. vedrørende genåbning og hjemmearbejde. Du har også en vigtig rolle i at genoprette samarbejdet på arbejdspladsen, efter at I har været adskilt fra hinanden i lang tid. Så selv om det er en periode med mange ubekendte, er opgaverne de samme, nemlig at søge indflydelse. Her kommer nogle råd til, hvordan du kan gøre det.

Hold klubmøder

Find ud af, hvordan kollegerne har det, og hvilke ønsker de har. Både til den nærmeste fremtid og på længere sigt. Hvis du er tillidsrepræsentant på en lille arbejdsplads, kan I overveje at mødes fysisk, og ellers kan I mødes online.

Brug de erfaringer I har nu til at tale om, hvad der er vigtigt at være obs på, for at komme tilbage på en ordentlig måde, eller hvordan man kan blive ved med at arbejde hjemme, hvis man er særligt sårbar.  Og tal om, hvordan I kan videreføre fleksibiliteten fra hjemsendelsesperioden, så du kan bringe dine kollegers erfaringer og ønsker videre til ledelsen.

Evaluer genåbningsprocessen

Hvordan forløb genåbningen af din arbejdsplads? Blev du som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant involveret? Blev der taget hensyn til kollegernes individuelle behov? Var ledelsens kommunikation klar og rettidig? Måske skal I genåbne engang til, og du kan være med til at sørge for, at I evaluerer den første genåbning, så jeres mulige næste åbning bliver nemmere og bedre for alle.

Som tillids- og arbejdsmiljørepræsentant kan du være med til at sørge for fleksible ordninger på din arbejdsplads, så der i disse coronatider bliver taget individuelle hensyn. Både til de kolleger, som ikke er så bekymrede og tænker, at det hele nok skal gå og til dem, som helst vil blive hjemme så meget som muligt, fordi de selv er sårbare for smitte eller har nogen omkring sig, som er det.  

Her kan du få inspiration til, hvad der er vigtigt i genåbningsprocessen

Brug erfaringerne fra den første hjemsendelse

Selvom mange er tilbage på arbejde, bliver arbejdslivet næppe helt det samme som før. Mange har været glade for den øgede fleksibilitet i hverdagen og den større grad af frihed, som hjemmearbejdet giver.

Det giver potentiale til at finde ud, om I på jeres arbejdsplads ønsker at holde fast i fleksibiliteten, fx med større mulighed for hjemmearbejde fremover.
Så evaluer hjemmearbejdet. Find ud af, hvordan det er gået med at arbejde hjemme de mange uger i foråret. Hvad har været godt, og hvad har været mindre godt?

Du kan tage det op SU og i MED og fx foreslå evalueringsmøder i afdelingerne, da holdningen og muligheden for hjemmearbejde kan være forskellig fra afdeling til afdeling.
I kan jo også blive hjemsendt i en længere periode igen, og så er det godt at have de overordnede retningslinjer og aftaler på plads.

Læs de spæde erfaringer fra Aarhus Kommunes anden hjemsendelse (Magisterbladet)

Få inspiration til at skabe vedvarende forandringer

Hold fast i de gamle vaner

Det er stadig vigtigt at holde fast i rutinerne med at holde afstand, vaske hænder, spritte af, nyse i ærmet og holde sig hjemme, hvis man har symptomer.

Er du arbejdsmiljørepræsentant kan det være oplagt, at du får sat fokus på, om der – stadig – er adgang til håndsprit og desinfektionsmidler. Særligt ved fx kaffemaskinen, mødelokalerne, kollegernes skriveborde mm. Kig også på, om jeres procedurer for genopfyldning er gode nok. Det er generelt en god ide, at du som arbejdsmiljørepræsentant presser på for, at jeres arbejdsplads bliver gennemgået fra A-Z, så I sikrer jer, at alle forholdsregler for at minimere smitte er taget. Fx om jeres mødelokaler er indrettet, så der er den rette afstand mellem stolene.

Skab balance mellem online- og fysiske møder

I forhold til hvor meget coronavirussen fylder, kan I differentiere mellem onlinemøder og fysiske møder.

Du kan være med til at sikre, at der er fokus på, hvornår I holder fysiske møder, og hvornår I lige så godt kan holde online-møder for at mindske smittefaren. Hvis det er rene infomøder, er det hensigtsmæssigt at holde dem online, og man kan godt holde onlinemøder, selv om folk er på arbejde og sidder på deres pladser. Sørg for at I overvejer, om der er potentiale i at udnytte onlinemødeplatformene bedre, så I får de bedst mulige onlinemøder.

Hvis møderne handler om udvikling, faglige drøftelser og sparring, er dialogen selvfølgelig rigtig vigtig, og så kan det være bedre med fysiske møder - så længe smittetrykket tillader det.

I skal vænne jer til at være kolleger igen – også på tværs af afdelinger

I har ikke set hinanden ordentligt i månedsvis. Først nedlukning, så tilbagevending og derefter sommerferie. Det betyder, at mange måske kun har set kollegerne i andre, og måske også i egen afdeling, sporadisk. Du kan være med til at sørge for, at ledelsen er opmærksom på, at der skal gøres en indsats for at genetablere samarbejdet, så I igen kommer til at føle jer som en sammenhængende arbejdsplads.

Det kan fx være en god ide at lede på opgaver og relationer, for at understøtte det kollegiale. Det handler om, at ledelsen skal være opmærksom på, hvilke samarbejdsflader der er oplagte, og hvilke muligheder der er for dialog, så ingen medarbejdere bliver isoleret.

Kilder: Minna Melgaard, konsulent i Forhandling og Rådgivning og Søren Bjerregaard Kjær, arbejdsmiljøkonsulent i Arbejdsliv og Karriere