Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold
14. maj 2020 Af Søren Bjerregaard Kjær

Din rolle i genåbningen af arbejdspladsen

Med genåbningen af arbejdspladserne bliver håndteringen af smitterisikoen et fælles anliggende. Det er vigtigt, at du som AMR og TR søger indflydelse på planerne for genåbningen, så du og dine kolleger trygt kan gå på arbejde og få genetableret et godt arbejdsmiljø.

De seneste par måneder har både ledere, tillidsvalgte og medarbejdere vænnet sig til en hverdag med høj grad af hjemmearbejde og distance, og håndteringen af smitterisikoen har dybest set været den enkeltes eget anliggende.

Med genåbningen af arbejdspladserne bliver håndteringen af smitterisikoen også et fælles anliggende, og derfor er det vigtigt at søge indflydelse på planerne for genåbning af din arbejdsplads. Som tillidsvalgt er det naturligt at du søger indflydelse i de relevante udvalg, som er MED-, samarbejds- og arbejdsmiljøudvalgene, hvor det er oplagt at drøfte genåbningen.

Du kan sikre de individuelle hensyn

Det er centralt, at du bliver inddraget, da du som tillidsvalgt kan være med til at sikre, hvordan genåbningen kan tage højde for de - ofte vidt forskellige - situationer, dine kolleger står i. Nogle kan være mere bekymrede end andre for at komme på arbejde og være sammen med mange mennesker igen. Du kan derfor være med til at sikre, at der bliver taget individuelle hensyn til dem, der fx selv er i risikogruppen, har nære pårørende, der er det, eller kolleger, der har andre særlige familiemæssige situationer.

Som tillidsvalgt kan du være med til at sikre, at genåbningen tager højde for de ofte vidt forskellige situationer, dine kolleger står i.
Søren Bjerregaard Kjær, arbejdsmiljøkonsulent

Du kan også vurdere, om både plan og proces er til at forstå, og om der bliver kommunikeret klart og tydeligt. Udover, at det er oplagt at inddrage dig som tillidsvalgt, kan du også vurdere, om det er vigtigt og nyttigt at inddrage andre på arbejdspladsen.

Genåbningsplanerne handler om hygiejne og om dine kollegers adfærd. Derfor er det yderst relevant, at de ansvarlige for den daglige rengøring er inddraget samt repræsentanter fra HR, så forventningerne til kollegernes adfærd kan blive formidlet klart og tydeligt.

5 opmærksomhedspunkter

Her får du 5 konkrete input til, hvad I bør være opmærksomme på, når I planlægger og drøfter genåbningen af arbejdspladsen:

1. Håndtering af symptomer og smitte

Selvom alt tyder på, at smittetrykket heldigvis er på vej nedad, kan en kollega blive smittet. Det skal derfor være klart og tydeligt, hvordan den enkelte skal forholde sig i forhold til arbejdspladsen, både ved konstateret smitte og hvis den enkelte oplever symptomer.

Selvom det med sundhedsmyndighedernes anbefalinger måske giver sig selv, er det fornuftigt, at arbejdspladsen også melder klart ud, at hvis en medarbejder oplever symptomer, skal vedkommende, kort sagt, hellere blive hjemme en dag for meget end en dag for lidt. Pt er tommelfingerreglen, at der skal gå 48 timer fra man ikke oplever symptomer længere til man kan vende tilbage.

2. Hold afstand til hinanden

Uanset om det præcise afstandskrav er 1 eller 2 meter, skal vi gå op i at sikre, at vi kan holde afstand, lige fra kontorer til kantine, når de også åbner igen. Sidder mange af kollegerne på kontorer med flere andre, kan det være fornuftigt at se på eventuelle behov for afskærmning og udluftning/ventilation. I kan derudover kigge på den generelle indretning af arbejdspladsen, og justere den, så i minimerer afstanden, når kollegerne bevæger sig rundt på arbejdspladsen.

Brug eventuelt afstandsmarkeringer eller lignende på steder, hvor det i praksis kan være svært at holde afstand, fx ved snævre passager. Overvej at indrette mødelokalerne, så der er den rette afstand mellem stolene. Det gør det let for alle at overholde afstandskravene, når mødelokalerne kommer i brug igen.

3. Håndsprit og andre værnemidler

Der skal være de rette værnemidler til rådighed, som passer til det arbejde, I laver på din arbejdsplads. Nogle har specielle behov, men alle har brug for håndsprit. Som arbejdsplads skal I sørge for, at håndsprit bliver sat op de steder, hvor det giver særlig god mening. De klassiske steder er ved kaffemaskinerne, toiletterne og kantinen. Men der kan være andre steder, hvor det giver mening på din arbejdsplads. Spørg kollegerne, hvor de oplever, at der kan være særlige behov. 

Det er ekstra vigtigt at sikre, at spritbeholderne bliver fyldt op, ligesom det i denne tid er endnu vigtigere end normalt at sikre, at sæben ved håndvaskene ikke løber tør. Gør det let for kollegerne ved at sørge for, at det er klart og tydeligt, hvem man kan kontakte, hvis en beholder løber tør. Sørg for at vedkommende også er den, der har mulighed for at sikre, at de hurtigt bliver fyldt op.

4. Rengøring nedsætter bekymring for smitte

Den generelle hygiejne på arbejdspladsen er ekstra vigtig i denne tid. Det gælder ikke bare om at have de rette procedurer for, hvad der skal gøres rent, hvor ofte, og om der skal gøres rent på særlige måder. Det gælder også om, at planerne for rengøring er klart formidlet til kollegerne. Det bidrager til at reducere bekymringerne for smitte.

Samtidig skal du holde øjne og ører åbne i forhold til kollegerne. Oplever de den nødvendige grad af rengøring, der er relevant for deres arbejde? Og hvordan sikrer I, at der bliver taget hurtigt hånd om de henvendelser fra kolleger, der ikke oplever at rengøringen er tilstrækkelig.

5. Onlinemøder er kommet for at blive

Selvom mange af os tørster efter at se kolleger, kunder, brugere og borgere i øjnene i virkeligheden, skal vi vænne os til at minimere kontakt i den kommende tid. Og det betyder stadig høj grad af onlinemøder.

Selvom mange arbejdspladser så småt åbner, vil der stadig være møder, I kan holde online. Også selvom I er til stede på samme arbejdsplads. Det er derfor godt at formulere nogle principper for mødeafholdelse, der giver mening hos jer. Korte beslutningsmøder og andre afklarende møder egner sig måske fint til at holde online, mens ideudviklingsmøder kan være nogle af de fysiske møder, I åbner op for.

Muligheden for at deltage online i møder kan også være en måde at tage hensyn til kolleger med særlige behov. Meld ud, at muligheden er der, så alle ved, at det er ok at deltage online i et møde, selvom det er et fysisk møde.

De 5 input tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets materiale om genåbning af private arbejdspladser og er også relevant for offentlige arbejdspladser.
Læs Arbejdstilsynets vejledende informationsmateriale

Vær opmærksom på opgaver og fællesskab

Udover en solid plan for genåbningen, kan I med fordel være opmærksomme på to centrale kodeord omkring arbejdsmiljøet under og efter genåbningen:

1. Opgaverne

Under nedlukningen har mange opgaver måttet vige for andre. Efterhånden som genåbningen skrider frem, rykker opgaver, der i nedlukningen blev nedprioriteret, længere frem på to-do-listerne. Der kan derfor være ekstra stort behov for en sikker hånd i prioriteringen af opgaver i denne tid, og det skal lederne være særligt forberedte på.

Vær opmærksom på at opgavebyrderne kan være forskellige blandt kollegerne. Undersøg derfor, om der er nogen, der er - eller bliver - særligt pressede af store opgavebunker i genåbningen og sørg for, at det er klart for dem, hvilke kriterier de skal prioritere ud fra, samt om det er klart, hvordan de får hjælp, hvis prioriteringen er for kompliceret.

2. Fællesskabet

Det sociale fællesskab skal genstartes i takt med genåbningen. Sørg for at sætte fokus på de gode kollegiale vaner I havde før nedlukningen. Hvordan sørger I for at genetablere dem? Tænk over om der er kolleger, der i løbet af nedlukningen føler sig (endnu) mere på kanten af fællesskabet?

I kan med fordel sikre, at der er rum til den uformelle dialog, som alle får mulighed for at være en del af. Det kan handle om alt lige fra fredagsbar til fast ugentlig morgenmad eller lignende. Det kan også handle om, at I sætter fokus på, hvordan I sikrer så vid variation i samarbejdsrelationerne som muligt, så kollegerne kan øge kendskabet til hinanden gennem løsning af fælles opgaver.

Du kan læse endnu mere, finde checklister og meget andet omkring genåbning hos:
Branchefællesskab Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljø København (Københavns Kommunes interne arbejdsmiljøenhed)

Du kan altid kontakte DM

Har du en særligt udfordring i forbindelse med arbejdsmiljø under genåbningen eller arbejdsmiljø generelt, er du altid velkommen til at kontakte DM’s arbejdsmiljøkonsulent Søren Bjerregaard Kjær på 38 15 66 14 eller sbk@dm.dk.