Til indhold

Følger din arbejdsgiver corona-retningslinjerne?

Corona-retningslinjer
Hvor det er muligt, bør du være med til at sikre vidtgående individuelle hensyn og sørge for, at dine kolleger ved, at der er plads til at tale om individuelle hensyn, når opgaverne tillader det. © Foto: Unsplash
Af Sarah Rosenkrands og Minna Melgaard, konsulenter i Forhandling og rådgivning i DM

Tages COVID-19 alvorligt på din arbejdsplads? Hvad gør du som TR/AMR, hvis din arbejdsgiver ikke følger myndighedernes retningslinjer eller ikke tager sig af medarbejdernes frygt for at blive smittet?

På de allerfleste arbejdspladser tages sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer til håndteringen af COVID-19 alvorligt.

Mange arbejdspladser, særligt de offentlige, er fortsat lukket ned, og de medarbejdere, som kan arbejde hjemmefra, er sendt hjem. De fleste møder er virtuelle, og arbejdspladserne er blevet indrettet, så medarbejdere, der er fysisk til stede, kan sidde med afstand, ligesom der jævnligt sprittes af.

Der er dog desværre også arbejdspladser, hvor medarbejdere og tillidsrepræsentanter oplever, at deres ledelse ikke tager sundhedsmyndighedernes anbefalinger seriøst, fx ved at insistere på at alle skal møde på arbejde, at møder skal foregå i et mødelokale og ved ikke at følge anbefalingerne til en sundhedsforsvarlig indretning af arbejdspladsen, så som at holde afstand og spritte af.

Nogle medarbejdere oplever desuden, at deres individuelle bekymringer og frygt for at blive smittet ikke bliver taget seriøst.

DM anbefaler mest mulig dialog

Det er forskelligt, hvordan vi oplever hverdagen med COVID-19. Nogle bekymrer sig mere end andre om at blive smittet på arbejdspladsen, og derfor er det vigtigt, at der bliver taget hånd om bekymringer og skabt mest mulig tryghed i arbejdsfællesskabet.

Som tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant, er det vigtigt, at du gør ledelsen opmærksom på de individuelle tanker og bekymringer, som dine kolleger går med, og at du går i dialog med ledelsen omkring mulige løsninger for tilrettelæggelse af arbejdet, som kan imødekomme disse bekymringer.

Hvor det er muligt, bør du være med til at sikre, at der tages vidtgående individuelle hensyn alt efter, hvordan medarbejdernes situation er i forhold til adgang til tryg transport, om man er i risikogruppen, om man mistrives med at arbejde hjemme m.m. Det er også vigtigt, at dine kolleger ved, at der er plads til at tale om individuelle hensyn, når opgavevaretagelsen tillader det.

Et vigtigt parameter for at skabe tryghed er, at ledelsen løbende informerer om situationen i forhold til smitte og hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er på jeres arbejdsplads.

Du bør derfor være opmærksom på, om der er taget stilling til, hvordan smitteudbrud på arbejdspladsen håndteres, og hvilke retningslinjer medarbejderne skal følge, hvis de har været i kontakt med personer som er smittet i eller udenfor arbejdet.

DM anbefaler

  • at medarbejdere og ledelse taler mest muligt sammen om forhold og vilkår i en tid, som er kraftigt berørt af en pandemi.
  • at du som tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant tager initiativ til dialog med ledelsen på vegne af dine kolleger, og dialogen er en naturlig del af det lokale samarbejde (SU/MED).
  • at der skabes klare retningslinjer, og at der samtidig er rum for individuelle aftaler. Medarbejderne skal vide, at der er plads til at tale om individuelle hensyn, når opgavevaretagelsen tillader det.
  • at du opfordrer din ledelse til at komme med klare udmeldinger og rammer for, hvilke foranstaltninger der bliver truffet på arbejdspladsen.
  • at du er opmærksom på, at man som medarbejder ikke kan undlade at møde på arbejde, fordi man er bekymret for at blive smittet. Det gælder dog ikke, hvis man tilhører gruppen af særligt udsatte personer eller er pårørende til én, der er det. Her gælder særlige muligheder og regler.
    Læs dem her 

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at du og dine kolleger også selv har et ansvar. Vigtigst af alt skal I blive hjemme, hvis I oplever symptomer. Derudover er det som sagt oplagt, at I kommer med input til ledelsen om, hvordan I indretter og organiserer jer, så I minimerer smittespredning mest muligt.

Hvad siger reglerne

Men hvad siger reglerne, og hvordan kan du som tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant sikre, at der tages hånd om de mange individuelle bekymringer, som dine kollager kan have?

Sundhedsmyndighedernes retningslinjer understreger, at det er en væsentlig forudsætning for fysisk fremmøde, at arbejdspladserne er indrettet forsvarligt, så risikoen for smittespredning bliver minimeret.

Det er arbejdsgivers ansvar at sikre, at arbejdspladserne er indrettet sundhedsmæssigt forsvarligt og at der udtrykkeligt er taget stilling til, hvordan man håndterer smitteudbrud og medarbejdere, som har været i kontakt med smittede. Det er således også arbejdsgivers ansvar løbende at kortlægge, om der er risiko for, at du og dine kolleger kan blive udsat for smitte med COVID-19 i forbindelse med arbejdet.

Arbejdstilsynet har samlet sundhedsmyndighedernes anbefalinger og vejledende retningslinjer.
Læs dem her

Test kan være et krav

Vidste du, at din arbejdsgiver nu har mulighed for at pålægge jer, at I skal lade jer teste inden I møder på arbejde?

Læs meget mere om smitterisiko på arbejdspladsen

Corona-retningslinjer
Hvor det er muligt, bør du være med til at sikre vidtgående individuelle hensyn og sørge for, at dine kolleger ved, at der er plads til at tale om individuelle hensyn, når opgaverne tillader det. © Foto: Unsplash