Legatet for lærere ved de private folkeskolelærerseminarier

Om legatet

PL-legatet er oprettet 28. april 1973. Legatets midler stammer fra Privatseminariernes Lærerforening, som blev ophævet i 1972. Foreningens formue blev overført til PL-legatet ved ophøret. Siden er legatets hovedstol konsolideret, og gennem mere end 50 år har legatet virket i forhold til undervisere ved de tidligere private folkeskolelærerseminarier. PL-legatet ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer med tilknytning til DM. Bestyrelsen uddeler midler på 1 - 2 årlige bestyrelsesmøder efter ansøgning. 

PL-legatet har i henhold til fundatsen støttet løsningen af særlige opgaver ved læreruddannelserne til gavn for fortrinsvis læreruddannede undervisere fra læreruddannelser med tilknytning til et af de tidligere private folkeskolelærerseminarier. Legatet kan yde støtte i forbindelse med forsøgs- og udviklingsarbejde samt andre studieaktiviteter til gavn for læreruddannelsen. Legatet kan derudover yde støtte til læreruddannede undervisere ved de ovenfor nævnte læreruddannelser, hvor der er opstået vanskeligheder i forbindelse med ansættelse eller tjenesteforhold.

Særligt er der gennem de senere år uddelt midler til underviseres kompetenceudvikling, fx deltagelse i de nordiske læreruddannelseskonferencer. Ansøgninger, der også er økonomisk støttet fra ansøgerens ansættende myndighed, er især blevet tilgodeset. Legatets mulighed for at yde støtte afhænger af det årlige afkast af legatets formue.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}