Til indhold

Love og bekendtgørelser

Her finder du love og bekendtgørelser for professionshøjskoler og erhvervsakademier. Læs mere ved at klikke på linkene nedenfor.

Professionshøjskoler

Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser
Find relevant information på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Love og bekendtgørelser om professionsbacheloruddannelserne og professionshøjskolerne.
Find relevant information på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Erhvervsakademier

Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser
Find relevant information på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Love og bekendtgørelser om erhvervsakademiuddannelserne og erhvervsakademierne.
Find relevant information på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside 

; ;