Tjenesterejse

Del artikel:

Er du på tjenesterejse, har du krav på at få dækket udgifterne i forbindelse med rejsen.

Tjenesterejsens længde og varighed aftales med din arbejdsgiver, som også vurderer hvornår der er tale om en tjenesterejse.

På længere tjenesterejser indgår endvidere eventuelle udgifter til måltider og overnatning i vurderingen på grund af en forlængelse af rejsen.

Transportudgifter

For at du kan få dine udgifter dækket, skal rejsen være godkendt som tjenesterejse og tilrettelagt af arbejdspladsen. Derudover skal du kunne fremvise dokumentation i form af kvitteringer.

Det er kun de merudgifter, du har haft til transport, der kan refunderes. Det betyder, at du kun kan få refunderet udgifter ud over dine sædvanlige udgifter til den daglige transport mellem hjemmet og arbejdspladsen.

Du skal fortrinsvis benytte offentlige transportmidler, og der skal lægges vægt på, hvad der i den konkrete situation er mest hensigtsmæssigt økonomisk.

Hvis du ønsker at køre i egen bil, forudsætter det altid arbejdsgiverens godkendelse, da du skal vælge den løsning, der er mest hensigtsmæssig og økonomisk for arbejdspladsen.

Ved valg af transportmiddel kan der desuden tages hensyn til, om du påføres urimelige ulemper. Det kan eksempelvis være, at du skal stå meget tidligt op, hvis du skal køre med tog.

Forsikringer

Den offentlige sygesikring yder ingen dækning under tjenesterejser til udlandet.

Finansministeriet har derfor etableret en kollektiv forsikringsordning for tjenesterejser i udlandet. Forsikringerne skal tegnes af de enkelte statsinstitutioner.

Forsikringsordningen omfatter blandt andet syge- og hjemtransportforsikring, ulykkesforsikring og rejsegodsforsikring. Ordningen indebærer, at medarbejdere på tjenesterejser til udlandet samt Grønland og Færøerne forsynes med et forsikringskort, der skal tjene som dokumentation for forsikringstegningen ved sygdoms- eller skadestilfælde.

Udlæg for udgifter

Vi anbefaler, at du får et betalingskort fra din arbejdsgiver og bruger dette som betalingsmiddel. En anden mulighed er, at du selv lægger ud i forbindelse med en tjenesterejsen.

Er du privatansat, skal du være opmærksom på, at i tilfælde af at din arbejdsgiver går konkurs, vil Lønmodtagernes Garantifond ikke dække disse udgifter.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}