Som ansat vil ophavsretten til et værk som regel både tilfalde dig og din arbejdsgiver. Det kræver ofte en juridisk vurdering at bestemme, hvilke rettigheder der tilfalder hvem.

Som ansat vil du ofte skabe værker, som kan betragtes som ophavsretligt beskyttede. Mange ansatte er netop ansat til at skrive tekster, designe hjemmesider, udforme rapporter og undervisningsmateriale eller lignende som et led i deres arbejde.

Dine rettigheder som ansat

Som udgangspunkt vil ophavsretten være bestemt af den retspraksis, der følger af et ansættelsesforhold. Det vil sige, at noget af ophavsretten automatisk overgår til din arbejdsgiver alene i kraft af ansættelsesforholdet. Disse regler gælder, uanset om du er privat eller offentligt ansat.

Er du privatansat, kan din kontrakt indeholde andre bestemmelser for ophavsret.

Kontakt DM

Ophavsretlige krænkelser kan opstå på et utal af måder. Det kan være, din arbejdsgiver mener, at han eller hun har ret til at udnytte et værk, som du mener, at vedkommende ikke har nogen ret til. Det kan være en avis, som har brugt din tekst uden at spørge om lov og uden at kreditere dig. Eller det kan være, at din tidligere arbejdsplads mener, de kan fortsætte med at benytte det undervisningsmateriale, som du har fremstillet til brug for din undervisning.

Hvis du er i tvivl, om din ophavsret bliver krænket, kan du kontakte DM, som vil vurdere din sag og se, om der er grundlag for at gøre et krav gældende på dine vegne. DM kan også rådgive dig om, hvordan du bedst håndterer en ophavsretssag.

Kontakt os på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}