Til indhold

Tidsplan for OK24

Tidsplan

Alle datoer er foreløbige og kan justeres alt efter status på forhandlingerne.

  • 15. november og 7. december 2022: DM’s overenskomstudvalg (OKU) drøfter og beslutter DM’s debatoplæg til OK24

  • Uge 3 - 9 2023: Kravsindsamling, drøftelse med medlemmer og tillidsrepræsentanter om temaer til OK24

  • Uge 11-14 2023: Behandling af temaer og krav i DM’s sektorbestyrelser, udvalg og relevante netværk, 

  • 5. april 2023: Frist for indstilling af krav til DM's overenskomstudvalg

  • 10. maj og 6. juni 2023: DM's overenskomstudvalg drøfter og beslutter indstilling af DM’s krav til OK24 til godkendelse i DM's Hovedbestyrelse

  • Juni 2023 (uge 25 eller 26): Hovedbestyrelsen godkender DM’s krav til OK24