Til indhold

Coronakrisens konsekvenser for studerende

Dansk Magisterforening og Magistrenes A-kasse
© Dennis Morton

De studerendes trivsel er på flere punkter blevet dårligere i år i forhold til sidste år. De er blevet både mere ensomme og stressede, og vi ser især en markant nedgang i studerende, der aldrig eller næsten aldrig føler sig ensomme.

Analysens hovedpunkter:

  • Flere studerende er ensomme nu ift. før krisen. Andelen der aldrig/næsten aldrig er ensomme, er faldet fra 29 til 22 procent.
  • Andelen, der ofte er stressede, er steget i år. Det er fortsat omkring hver fjerde stressede, der søger hjælp, men under coronakrisen ser det ud til, at de stressede studerende i højere grad har søgt mod studievejlederne frem for psykologerne.
  • Hver femte studerende med et studiejob, har mistet alle deres timer på studiejobbet under coronakrisen. Mange har mistet nogle af deres timer. De fleste af dem, er ansat i kulturbranchen.

Coronakrisens konsekvenser for studerende

Læs analysen
Dansk Magisterforening og Magistrenes A-kasse
© Dennis Morton