DM's strategi

Del artikel:

I mere end 100 år har DM værnet om medlemmernes interesser på et skiftende arbejdsmarked – og det skal vi blive ved med.

Vi vil være en fagforening, der sikrer de bedste løn- og arbejdsvilkår for medlemmerne og et stærkt fagligt handlerum. Vi arbejder for, at vores medlemmer kan skabe et meningsfuldt arbejdsliv med plads til både karriere og privatliv.

DM’s strategi

Følgende fire mål danner rammen for DM’s strategi:

  1. Flere medlemmer skal synes, at DM er relevant.
  2. Flere medlemmers viden og engagement skal i spil i DM.
  3. Flere medlemmer skal bruge DM aktivt.
  4. En stigende andel af akademikersegmentet skal vælge DM.

Et bæredygtigt ståsted

Som fagforening har vi et værdipolitisk ståsted, der tager udgangspunkt i bæredygtighed i bred forstand.

Bæredygtighed i arbejdslivet handler både om grøn omstilling på arbejdspladserne og gode arbejdsvilkår, trivsel og lighed for nuværende og kommende generationer.

I DM mener vi, at faglig udvikling, fleksibilitet i arbejdslivet og gode indtægtsmuligheder skaber værdi for den enkelte, for arbejdspladsen og i sidste ende for samfundet.

DM’s tre mærkesager

I DM fokuserer vi på tre mærkesager, der udgør kernen i vores arbejde: Ligestilling, bæredygtighed og arbejdsmiljø.

Ligestilling

DM arbejder for løntransparens, ligestilling og mangfoldighed både på uddannelsessteder og på arbejdsmarkedet. Alle uanset baggrund og identitet skal have mulighed for at udnytte deres faglige potentiale til uddannelse, arbejdsmarked og ledelse. DM arbejder aktivt for at adressere udfordringerne med sexisme og krænkelser – også i et bredere perspektiv med fokus på bias i forhold til diversitet og mangfoldighed.

Bæredygtighed

Med udgangspunkt i ekspertviden og målene i klimaloven vil DM fremme den grønne omstilling af arbejdspladser og samfundet som helhed. Sammen med alliancepartnere på både det offentlige og private arbejdsmarked vil vi undersøge, hvilke muligheder dette kan skabe i arbejdet.

Arbejdsmiljø

DM arbejder for at skabe et bæredygtigt arbejdsliv, hvor både medarbejdere og ledere trives, og hvor der investeres i et godt arbejdsmiljø. DM fokuserer på at udforske og implementere nye og fleksible måder at organisere og udvikle arbejdslivet på – samt på karrieremuligheder gennem alle arbejdslivets faser.

DM kæmper for gode løn- og arbejdsvilkår, bekæmpelse af usikre ansættelsesforhold, demokratisering af arbejdslivet og undersøgelse af modeller for kortere arbejdstid og fleksibilitet. Stress udgør en betydelig udfordring for alt for mange af vores medlemmer, og derfor vil DM løbende adressere disse problemer og bidrage til at finde løsninger, der fokuserer på forebyggelse af stress – både på arbejdspladsen og nationalt niveau.

Strategi

Læs DM’s overordnede strategi for 2022-2025.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje