Til indhold

Om DM

DM er en fagforening for over 60.000 akademikere. Vi arbejder for, at vores medlemmer kan skabe et meningsfuldt arbejdsliv med plads til både karriere og privatliv. Og vi tror på, at forandringer er noget, vi opnår i fællesskab.

Hvorfor navneskifte?

Dansk Magisterforening har skiftet navn til DM. Det har vi gjort, for at flere medlemmer kan identificere sig med vores navn. DM har forhandlingsretten for medlemmer med uddannelsesbaggrund inden for naturvidenskab, it, og humaniora.

De fleste medlemmer har – eller er i gang med – en uddannelse inden for de områder, men DM organiserer også medlemmer inden for det samfundsvidenskabelige og sundhedsfaglige felt.

Medlemsbredden har gjort, at vi har valgt, at vi nu kun hedder DM. Det nye navn er nødvendigt, fordi især yngre medlemmer har svært ved at identificere sig med ordet ”magister”. Mange medlemmer omtaler allerede fagforeningen som DM eller dem selv som DM’ere. Den tidligere forkortelse DM bliver altså fremover taget i brug som foreningens rigtige navn.

Det er DM’s 270 kongresdelegerede, der har taget beslutningen om, at vi skal skifte navn. Beslutningen blev taget i foråret, men pga. corona-situationen valgte vi at bruge alle kræfter i foråret på at hjælpe medlemmerne i den store omstilling, der var på arbejdsmarkedet, fremfor at snakke nyt navn.

Hvem er DM så nu?

DM er den samme stærke organisation, som medlemmer og samarbejdspartnere kender.

DM’s medarbejdere hjælper medlemmerne med karrieresparring, juridisk rådgivning og arbejdsmiljø. 1.500 dygtige tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter gør en forskel på mange arbejdspladser.

Alle de ting, du som medlem kender DM for, bliver ikke ændret, fordi vi nu hedder DM. Vi har de sidste 100 år værnet om medlemmernes interesser på et skiftende arbejdsmarked, og det skal vi blive ved med.

DM organiserer nu mere end 60.000 akademikere. Vi organiserer både de skarpe specialister og de fleksible generalister. DM’s medlemmer gør en stor forskel både i det offentlige og på det private arbejdsmarked. DM arbejder for, at alle medlemmer kan skabe et meningsfuldt arbejdsliv med plads til både karriere og privatliv. Og vi tror på, at forandringer er noget, vi opnår i fællesskab.

Hvad er ambitionerne?

DM har en ambitiøs vækststrategi, og i forlængelse af vækststrategien har DM’s kongresdelegerede fastlagt fire mål for den kommende kongresperiode:

  • Flere medlemmer skal synes, at DM er relevant
  • Flere medlemmers viden og engagement skal i spil i DM
  • Flere medlemmer skal bruge DM aktivt
  • En stigende andel af akademikersegmentet skal vælge DM

Vi håber, at vi sammen kan skabe en stærk fagforening, der kan sikre medlemmerne den bedste interessevaretagelse. Vi gør en forskel ved at stå sammen, og vi håber, at du vil invitere dine kolleger og medstuderende med i fællesskabet.

Navnehistorik

DM blev oprettet 26. april 1918 som Almindelig Dansk Cand.Mag. Organisation, og foreningen havde 149 medlemmer. I 1946 skiftede foreningen navn til Dansk Magisterforening. I 2020 skiftede foreningen navn til DM.

Vi håber, at du kan genkende dig selv i det nye, og vi glæder os til at forme fremtiden sammen med dig.

Budget

DM’s samlede budget i 2019 er på ca. 180 millioner kroner. Langt den største del af indtægterne kommer fra medlemskontingenter. Udgifterne går blandt andet til medlemsrådgivning, forhandling og det politiske arbejde.

Se DM's vedtægt
Se forretningsorden for DM's hovedbestyrelse og forretningsudvalg

Vision og mission

Kongressen er DM’s øverste politiske myndighed, som træder sammen hvert tredje år. På kongressen sættes retningen for DM's mål, strategi og resultater.

Læs mere