Til indhold

Babyboom under corona: Flere går på barsel

Baby

Corona satte gang i mere end bare lysten til at strikke og bage. Lige nu er der en kraftig stigning i antallet af opslåede barselsvikariater. Få svar på dine spørgsmål, hvis du står foran en barsel og vær obs på en ny problemstilling for dem, der vender tilbage efter barsel.

Coronaisolationen har tilsyneladende sat gang i mere end bare lysten til at strikke, bage med surdej og lægge puslespil.

Nye tal, som DM har beregnet, viser nemlig, at der er sket en kraftig stigning i antallet af opslåede barselsvikariater i marts og april i år.

I marts steg antallet af jobopslag, hvor ordet 'barselsvikariat' indgik, med næsten 60 procent i forhold til samme måned i 2020. I april var stigningen på 37,7 procent.

I samme periode var stigningen i antallet af alle jobopslag på henholdsvis 27 og 23,7 procent.

I DM’s karriererådgivning mærker de også til, at der er sket en udvikling.

I marts og april oplevede DM henholdsvis 110 procent og 32 procent flere henvendelser om barsel end samme måneder sidste år. 

”Der er rigtig mange for tiden, der ringer med spørgsmål om barsel. De ringer primært ind med alle de klassiske dilemmaer om, hvornår man skal sige det til chefen. Om man skal sige det til jobsamtalen. Hvad man gør som tidsbegrænset ansat og så videre”, fortæller konsulent i DM Cecilie Burkal Cohrt.

Barsel: Spørgsmål og sparring

Skal du sige til jobsamtalen, hvis du regner med at gå på barsel snart? Og hvis du er i job, hvornår skal du så fortælle det?

Ofte afhænger svaret af situationen, og hvad man har det godt med. Ring til DM, hvis du er i tvivl eller ønsker sparring. 

Læs om regler for barsel

For dig, der skal tilbage efter endt barsel

Der er dog også opstået en ny problemstilling for dem, der nu er vendt tilbage på arbejdspladsen efter at have været på barsel under nedlukningen.

”Nogen af dem, der har det sværest lige nu, er dem, der er kommet tilbage efter barsel. Der er sket enormt meget, som man ikke har været en del af. Arbejdspladsen har for eksempel fået en helt ny mødekultur med online-møder. Men man er ikke ny, og derfor får man ikke introprogram. Man bliver kastet direkte ud i det”, fortæller Cecilie Burkal Cohrt.

Hun opfordrer derfor også kollegaer og ledere til at være særligt opmærksomme på dem, der kommer tilbage fra barsel lige nu.

Tal med en karriererådgiver

Få rådgivning om dit arbejdsliv og dit næste karrieretræk.

Læs mere

Babybooms gennem tiden

Indtil nu har eksperterne været delte i forhold til, om der kom et babyboom som følge af coronakrisen.

Mange har for eksempel fremhævet, at der ofte kommer et babyboom efter store historiske begivenheder. 

Det mest kendte eksempel er tiden efter anden verdenskrig, hvor fødselsraten eksploderede.

Derudover har man i andre lande også set eksempler på stigninger i fødselsraten efter første verdenskrig, efter naturkatastrofer og sågar efter store sportssejre.

Der er dog også en del eksperter, der i stedet har kædet babybooms sammen med økonomisk fremgang og i den sammenhæng ser det mindre realistisk ud med babyboom under corona.

For eksempel nåede fødselsraten et lavpunkt under ”fattigfirserne” i 1983.

Efter krigen bliver der født mange børn. I løbet af oliekrisen i 70’erne og starten af firserne falder fertiliteten.

De nye tal er ikke i sig selv med til at give hverken den ene eller den anden lejr ret, da de kun viser, at folk på arbejdsmarkedet har fået flere børn. Og som Cecilie Burkal Cohrt fremhæver:

”Når man er i fast arbejde, så er man typisk mindre økonomisk påvirket af krisen”.

Ifølge Danmarks Statistik var der i marts 2021 7,2 procent flere fødsler end i marts 2020.

DM’s tal for antal opslåede barselsopslag er lavet med Labour Intelligence Tool (LIT) udviklet af Damvad via en søgning på alle jobopslag på Jobindex, der indeholder ordet / ordene ”barsel”, ”barselsvikariat” og / eller ”barselsvikar”.

Barselsberegner

DM’s barselsberegner hjælper dig med at skabe et overblik over din barsel, og hvilken indkomst du har under din barsel.

Prøv DM's barselsberegner

Planlæg din barsel

Barselsreglerne er fleksible. En del af barslen er forbeholdt moren, og resten kan I fordele eller udskyde/forlænge. 

Læs om reglerne og dine muligheder
Baby