Til indhold

Leder ansat i staten

Din løn som chef består af en grundløn samt de tillæg, du har forhandlet dig frem til. Du kan både aftale tillæg, i forbindelse med at du bliver ansat, og senere i løbet af din ansættelse.

Den samlede løn er ikke begrænset af puljer, så du kan aftale et lønniveau afhængig af dine kvalifikationer, erfaringer, resultater m.v. 

Ud over den faste løn kan du indgå aftaler om engangsvederlag og resultatløn.

Pensionsbidraget følger det almindelige bidrag i overenskomsten på 17,1 procent. Du har dog mulighed for at aftale et højere pensionsbidrag.

Grundløn og tillæg er pensionsgivende. Engangsvederlag og resultatløn er kun pensionsgivende, hvis det er en del af din individuelle aftale.

Satser for grundløn i staten

Årligt grundbeløb (1. april 2023-niveau)
    Grundbeløb   løn pr. år  
  Minimum Maximum Minimum Maximum  
Gruppe 1 521.094 575.745 602.040 665.181 Kontorchefer og lign.
Gruppe 2 592.911 704.880 685.013 814.375 Afdelingschefer,
vicedirektører og lign.
Gruppe 3   797.263   921.109 Afdelingschefer
i departementer,
styrelsesdirektører og lign.
Gruppe 4   891.980   1.030.539 Afdelingschefer
i departementer,
styrelsesdirektører og lign.

Grundløn for chefer ansat i klassificerede stillinger

Lønramme Trin Basisløn
(31. marts 2012)
Løn pr. år
1. april 2023
36 49 471.781 545.067
37 50 521.094 602.040
38 51 592.911 685.013
39 52 650.993 752.118
40 53 728.408 841.558
41 54 821.385 948.978
42 55 925.652 1.069.442
42+   986.678 1.139.948

Din lønrammeindplacering afhænger af stillingens tyngde:

Chefkonsulent med personaleledelse: Mindre lederstillinger/teamledere
Lønramme 37: Kontorchefer og lignende
Lønramme 38 og 39: Afdelingschefer, vicedirektører m.m.
Lønramme 39 og 40: Styrelsesdirektører
Lønramme 41 til 42+: Departementschefer