Til indhold

Din løn som chef består af en grundløn samt de tillæg, du har forhandlet dig frem til. Du kan både aftale tillæg, i forbindelse med at du bliver ansat, og senere i løbet af din ansættelse.

Den samlede løn er ikke begrænset af puljer, så du kan aftale et lønniveau afhængig af dine kvalifikationer, erfaringer, resultater m.v. 

Ud over den faste løn kan du indgå aftaler om engangsvederlag og resultatløn.

Pensionsbidraget følger det almindelige bidrag i overenskomsten på 17,1 procent. Du har dog mulighed for at aftale et højere pensionsbidrag.

Grundløn og tillæg er pensionsgivende. Engangsvederlag og resultatløn er kun pensionsgivende, hvis det er en del af din individuelle aftale.

Satser for grundløn i staten

Årligt grundbeløb (31. marts 2012-niveau)
Gruppe 1 521.094 - 575.745 Kontorchefer og lign.
Gruppe 2 592.911 - 704.880 Afdelingschefer,
vicedirektører og lign.
Gruppe 3 797.263 Afdelingschefer
i departementer,
styrelsesdirektører og lign.
Gruppe 4 891.980 Afdelingschefer
i departementer,
styrelsesdirektører og lign.

Grundløn for chefer ansat i klassificerede stillinger

Lønramme Basisløn
(31. marts 2012)
Løn pr. år
1. oktober 2021
36 471.781 525.723
37 521.094 580.674
38 592.911 660.702
39 650.993 725.425
40 728.408 811.691
41 821.385 915.299
42 925.652 1.031.487
42+ 986.678 1.099.491

Din lønrammeindplacering afhænger af stillingens tyngde:

Lønramme 36: Mindre lederstillinger/teamledere
Lønramme 37: Kontorchefer og lignende
Lønramme 38 og 39: Afdelingschefer, vicedirektører m.m.
Lønramme 39 og 40: Styrelsesdirektører
Lønramme 41 til 42+: Departementschefer