Gå til sidens indhold

Løn i staten

Din løn som chef består af en grundløn samt de tillæg, du har forhandlet dig frem til. Du kan både aftale tillæg, i forbindelse med at du bliver ansat, og senere i løbet af din ansættelse.

Den samlede løn er ikke begrænset af puljer, så du kan aftale et lønniveau afhængig af dine kvalifikationer, erfaringer, resultater m.v. 

Ud over den faste løn kan du indgå aftaler om engangsvederlag og resultatløn.

Pensionsbidraget følger det almindelige bidrag i overenskomsten på 17,1 procent. Du har dog mulighed for at aftale et højere pensionsbidrag.

Grundløn og tillæg er pensionsgivende. Engangsvederlag og resultatløn er kun pensionsgivende, hvis det er en del af din individuelle aftale.

Satser for grundløn i staten

Årligt grundbeløb
(31. marts 2012-niveau)
   
Gruppe 1 521.094-575.745 Kontorchefer og lign.
Gruppe 2 592.911-704.880 Afdelingschefer, vicedirektører og lign.
Gruppe 3 797.263 Afdelingschefer i departementer, styrelsesdirektører og lign.
Gruppe 4 891.980 Afdelingschefer i departementer, styrelsesdirektører og lign.

Grundlønnen for chefer ansat i klassificerede stillinger

Overenskomstansatte akademikere i stillinger klassificeret i lønramme 35-42
Lønramme Basisløn
(31. marts 2012)
Basisløn
inkl. pct. reg.
Pens. bidrag
(17,1 pct.)
Heraf
(0,3 pct.)
Løn inkl. eget
pens. bidrag
Løn i alt
inkl. pension
36 471.781 491.806 84.099 1.475 519.839 575.905
37 521.094 543.212 92.889 1.630 574.175 636.101
38 592.911 618.078 105.691 1.854 653.308 723.769
39 650.993 678.625 116.045 2.036 717.307 794.670
40 728.408 759.326 129.845 2.278 802.608 889.171
41 821.385 856.250 146.419 2.569 905.056 1.002.669
42 925.652 964.942 165.005 2.895 1.019.944 1.129.947
42+ 986.678 1.028.559 175.884 3.086 1.087.187 1.204.443

Din lønrammeindplacering afhænger af stillingens tyngde:

Lønramme 36: Mindre lederstillinger/teamledere

Lønramme 37: Kontorchefer og lignende

Lønramme 38 og 39: Afdelingschefer, vicedirektører m.m.

Lønramme 39 og 40: Styrelsesdirektører

Lønramme 41 til 42+: Departementschefer

Læs også