Gå til sidens indhold

Løn i staten

Din løn som chef består af en grundløn samt de tillæg, du har forhandlet dig frem til. Du kan både aftale tillæg, i forbindelse med at du bliver ansat, og senere i løbet af din ansættelse.

Den samlede løn er ikke begrænset af puljer, så du kan aftale et lønniveau afhængig af dine kvalifikationer, erfaringer, resultater m.v. 

Ud over den faste løn kan du indgå aftaler om engangsvederlag og resultatløn.

Pensionsbidraget følger det almindelige bidrag i overenskomsten på 17,1 procent. Du har dog mulighed for at aftale et højere pensionsbidrag.

Grundløn og tillæg er pensionsgivende. Engangsvederlag og resultatløn er kun pensionsgivende, hvis det er en del af din individuelle aftale.

Satser for grundløn i staten

Årligt grundbeløb
(31. marts 2012-niveau) 
 
Gruppe 1 521.094-575.745 Kontorchefer og lign.
Gruppe 2 592.911-704.880 Afdelingschefer, vicedirektører og lign.
Gruppe 3 797.263 Afdelingschefer i departementer, styrelsesdirektører og lign.
Gruppe 4 891.980 Afdelingschefer i departementer, styrelsesdirektører og lign.

Grundlønnen for chefer ansat i klassificerede stillinger

Lønramme Basisløn
(31. marts 2012)
Løn pr. år
1. april 2019
Løn pr. måned
1. april 2019
36 471.781 511.840 42.653,33
37 521.094 565.341 47.111,75
38 592.911 643.256 53.604,67
39 650.993 706.269 58.855,75
40 728.408 790.258 65.854,83
41 821.385 891.130 74.260,83
42 925.652 1.004.250 83.687,50
42+ 986.678 1.070.458 89.204,83

Din lønrammeindplacering afhænger af stillingens tyngde:

Lønramme 36: Mindre lederstillinger/teamledere
Lønramme 37: Kontorchefer og lignende
Lønramme 38 og 39: Afdelingschefer, vicedirektører m.m.
Lønramme 39 og 40: Styrelsesdirektører
Lønramme 41 til 42+: Departementschefer

Læs også