Gå til sidens indhold

Løn i staten

Din løn som chef består af en grundløn samt de tillæg, du har forhandlet dig frem til. Du kan både aftale tillæg, i forbindelse med at du bliver ansat, og senere i løbet af din ansættelse.

Den samlede løn er ikke begrænset af puljer, så du kan aftale et lønniveau afhængig af dine kvalifikationer, erfaringer, resultater m.v. 

Ud over den faste løn kan du indgå aftaler om engangsvederlag og resultatløn.

Pensionsbidraget følger det almindelige bidrag i overenskomsten på 17,1 procent. Du har dog mulighed for at aftale et højere pensionsbidrag.

Grundløn og tillæg er pensionsgivende. Engangsvederlag og resultatløn er kun pensionsgivende, hvis det er en del af din individuelle aftale.

Satser for grundløn i staten

Årligt grundbeløb
(31. marts 2012-niveau) 
 
Gruppe 1 521.094-575.745 Kontorchefer og lign.
Gruppe 2 592.911-704.880 Afdelingschefer, vicedirektører og lign.
Gruppe 3 797.263 Afdelingschefer i departementer, styrelsesdirektører og lign.
Gruppe 4 891.980 Afdelingschefer i departementer, styrelsesdirektører og lign.

Grundlønnen for chefer ansat i klassificerede stillinger

Lønramme Basisløn
(31. marts 2012)
Løn pr. år
1. oktober 2018
Løn pr. måned
1. oktober 2018
36 471.781 507.151 42.262,58
37 521.094 560.161 46.680,08
38 592.911 637.363 53.113,58
39 650.993 699.799 58.316,58
40 728.408 783.018 65.251,50
41 821.385 882.966 73.580,50
42 925.652 995.050 82.920,83
42+ 986.678 1.060.651 88.387,58

Din lønrammeindplacering afhænger af stillingens tyngde:

Lønramme 36: Mindre lederstillinger/teamledere
Lønramme 37: Kontorchefer og lignende
Lønramme 38 og 39: Afdelingschefer, vicedirektører m.m.
Lønramme 39 og 40: Styrelsesdirektører
Lønramme 41 til 42+: Departementschefer

Læs også