Til indhold

Østjyske jordbrugsakademikere

Mark med spire

Østjyske Jordbrugsakademikere er et lokalt netværk under DM BIO's palette.

Østjyske Jordbrugsakademikere er et netværk, som er med til at give akademikere, der arbejder med jordbrug i Østjylland, lejlighed til at udvide og vedligeholde netværket til andre jordbrugskandidater.

Vi arrangerer faglige ture, hvor vi lægger vægt på at komme helt ud og se, hvordan tingene foregår. I maj 2011 skiftede netværket navn til Østjyske Jordbrugsakademikere fra Århusegnens Agronomforening.


Når du ansøger om en plads i netværket, oplyser du dit navn, e-mail, telefon, fødselsdag, by og uddannelse til DM. Vi giver dine oplysninger til netværkets tovholder som en del af din ansøgning og med det formål at melde dig ind i netværket jf. GDPR art. 6(1)(f) om legitim interesse. Du kan altid anmode os om at slette dine oplysninger igen. Læs mere i DM's privatlivspolitik