Del artikel:

Et netværk med fokus på at styrke det faglige samarbejde blandt musikterapeuter.

Hvorfor fagligt netværk for Musikterapeuter?

Netværket tager udgangspunkt i medlemmernes behov og ønsker og skal således fungere som et dynamisk fællesskab omkring musikterapeuters faglighed.

Netværket skal bruges til at samtale om og styrke vores arbejde både teoretisk, metodisk og organisatorisk. 

Vi vil udvikle et fagligt stærkt bånd, hvor vi kan støtte hinanden og være med til at udvikle og inspirere vores fælles faglige kompetencer.

Ligeledes ønsker vi at afdække løn- og ansættelsesvilkår på området for at få en samlet stærk platform at forhandle ud fra.

Hvem kan være med i netværket?

Netværket er for alle universitetsuddannede musikterapeuter, heriblandt også PROMUSA-uddannede, samt studerende ved Musikterapiuddannelsen på Aalborg Universitet og Aalborg Universitet København.

Hvad får du ud af at være med i netværket?

At du som musikterapeut kan føle dig som en del af et større fagligt fællesskab og netværk. Vi skal fx arbejde med det her:

  • Tæt og kontinuerlig tilknytning til det musikterapeutiske faglige miljø
  • Sparring omkring løn- og ansættelsesforhold
  • Forslag til efteruddannelse for musikterapeuter
  • Supervisor-bank; hvor henvender jeg mig for at få musikterapeutisk supervision?
  • Inspiration til at udvikle musikterapeutiske netværk med specialisering inden for en særlig sektor (region, privat, kommune, stat) eller fagspeciale (neonatal, senhjerneskade etc.).

Vil du være med i Musikterapeutisk Fagligt Netværk?

Hvis du vil være med i netværket, skal du udfylde formularen nedenfor. Har du spørgsmål, så skriv til DM Netværk.

 

Beskriv kort dine primære arbejdsopgaver.
Giv tre grunde til, hvorfor du gerne vil være med.
Fx nysgerrighed, stor erfaring, god energi, iderigdom, konktrete forslag til aktiviteter eller emner.


Når du ansøger om en plads i netværket, oplyser du dit navn, e-mail, telefon, fødselsdag, by og uddannelse til DM. Vi giver dine oplysninger til netværkets tovholder som en del af din ansøgning og med det formål at melde dig ind i netværket jf. GDPR art. 6(1)(f) om legitim interesse. Du kan altid anmode os om at slette dine oplysninger igen. Læs mere i DM's privatlivspolitik

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}