Til indhold

Danske Senior Agronomer

Danske Senior Agronomer er et lokalt netværk under DM BIO's palette.

Bliv medlem - uanset alder

Danske Senioragronomer er foreningen, hvor alle jordbrugsakademikere kan blive medlem - uanset alder. Det årlige kontingent er 150 kr., og indmeldelse kan ske på hjemmesiden eller til et bestyrelsesmedlem. Man skal blot have interesse i at være sammen med andre jordbrugsakademikere om emner af fælles interesse.

Foreningen har egen hjemmeside og bestyrelsen består i dag af følgende personer:

  • Formand: Ole Klejs Hansen
  • Næstformand: Henry Møller Andersen
  • Kasserer: Anton Kristensen
  • Sekretær: Inger Olsen
  • Rejsearrangør: Knud Bach Kristensen

Danske Senior Agronomer har til formål at fremme samarbejde om emner af interesse for senioragronomer. Det sker ved at arrangere kulturelle og landbrugsorienterede senioraktiviteter som ferie- og studieture samt højskoleophold mv.

Arrangementer 2023
Netværket har bl.a. spændende udlandsrejser på programmet i 2023. Et 8-dages flodkrydstogt fra Stralsund til Berlin den 6. – 14. maj samt i samarbejde med Landbosenior en 12-dags tur til Japan i april.

Netværket har aktiviteter i Danmark i 2023. Der er en uges højskolekursus med temaet: ”De dybeste rødder” på Rødding Højskole i juni og en 4 dages tur til Bornholm i august.

Læs mere her.


Når du ansøger om en plads i netværket, oplyser du dit navn, e-mail, telefon, fødselsdag, by og uddannelse til DM. Vi giver dine oplysninger til netværkets tovholder som en del af din ansøgning og med det formål at melde dig ind i netværket jf. GDPR art. 6(1)(f) om legitim interesse. Du kan altid anmode os om at slette dine oplysninger igen. Læs mere i DM's privatlivspolitik

; ;