Del artikel:

Peer-review (fagfællebedømmelse) netværk for humanister, der hjælper hinanden til udgivelse i videnskabelige tidsskrifter.

Hvorfor er dette netværk vigtigt?

 • Opgør med den akademiske catch22: Er man ikke tilknyttet en forskningsinstitution, er det svært at få udgivet sit arbejde. Har man ikke udgivet sit arbejde, er det svært at blive en del af en forskningsinstitution eller et forskningsfællesskab. Er man ikke udgivet eller tilknyttet en institution, er det svært at få kvalificeret og seriøs peer-review, eller fagfællebedømmelse, på sit arbejde.
 • Det skærper fokus og motivation at være en del af et forpligtende akademisk fællesskab baseret på gensidig hjælp.
 • Formålet med AKR er, at medlemmer af netværket får og modtager akademisk feedback på artikler, så de kan udgives i de forskellige humanistiske discipliners respektive videnskabelige tidsskrifter.

Hvad skal vi have i fokus?

 • Fokus for netværket er konkret peer review i grupper af to personer.
 • Fokus er, at medlemmer styrker evnen til at give og modtage peer-review/fagfællebedømmelse på arbejder.
 • Fokus er at medlemmer identificerer, hvilke tidsskrifter de gerne vil udgives i og i grupper af to personer arbejder på at blive det. 

Hvor foregår det?

 • Fysiske arrangementer vil foregå i DM’s lokaler i København eller Aarhus alt efter, hvor i landet, der bor flest medlemmer. 

Hvordan fungerer det?

 • Der vil være to årlige, fysiske arrangementer af en hel dag med oplæg ved en relevant fagperson, optagelse af nye medlemmer, udveksling af idéer samt ansvarsfordeling. Imellem disse arrangementer kan vi – hvis der er ønske herom - afholde fælles møder via zoom eller lave flere fysiske møder.
 • Medlemmer kan i deres grupper frit vælge, om de mellem netværksmøderne ønsker af mødes fysisk, vidensdele via email, holde zoom møder eller andet. Er man i tvivl om muligheder eller mangler man inspiration, kan man altid kontakte netværksfacilitator eller spørge i den fælles facebookgruppe.
 • Der bliver oprettet en fælles Facebookgruppe, hvor medlemmer kan udveksle gode råd, stille spørgsmål, informere om deadlines mm. 

Hvem kan være med?

 • Personer som har en humanistisk kandidatgrad, og som har arbejdet videnskabeligt med et emne – f.eks. speciale eller forskning på egen fod, der lever op til de gængse standarder for god videnskabelig praksis og saglighed.
 • Personer af alle aldre, køn, hudfarve, geografisk baggrund, religion, politisk overbevisning, psykiatriske diagnoser eller tilknytning til arbejdsmarkedet. Inklusion og tolerance er centralt i forbindelse med etablering af netværket samt ved inklusion af nye medlemmer. Overtrædelse af de fælles aftaler for respektfuld adfærd kan i yderste konsekvens betyde  eksklusion fra netværket. 

Vil du være med? 

 • Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. Har du spørgsmål, så kontakt DM Netværk.  
Netværk i DM-regi er forbeholdt akademikere.


Når du ansøger om en plads i netværket, oplyser du dit navn, e-mail, telefon, fødselsdag, by og uddannelse til DM. Vi giver dine oplysninger til netværkets tovholder som en del af din ansøgning og med det formål at melde dig ind i netværket jf. GDPR art. 6(1)(f) om legitim interesse. Du kan altid anmode os om at slette dine oplysninger igen. Læs mere i DM's privatlivspolitik

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}