Workshops og netværkstilbud

Del artikel:

I netværket er du sammen med andre magistre som har ambitioner om en karriere som personaleleder.

Hvis du har deltaget på workshoppen "Afklar dine lederambitioner" har du mulighed for at forsætte sparringen i et netværk af ligesindede, hvor I fx drøfter og deler viden om ledelse og ledelsesdilemmaer. I kan også arrangere oplæg og sparring fra erfarne ledere, så I på den måde får inspiration fra deres ledelsespraksis om de forskellige udfordringer, som de oplever i ledelsesopgaven.  

Du kan også selv blive skarp på at danne og facilitere netværk. Deltag i en gratis to-dages uddannelse.
Læs mere og tilmeld dig

Er der et fagområde, en aktivitet eller en sag, du synes, er vigtig at få italesat, så kan du få hjælp til at handle på det. Søg midler og udviklingshjælp i DM's aktivitetspulje til arrangementer og aktiviteter.

Du kan også søge om penge gennem DM's aktivitetspulje til aktiviteter, der sætter fokus på ledelse, og som du har lyst til at sætte i gang. Det kan fx være netværksmøder, gå-hjem-møder, happenings, workshops, debatmøder, virksomhedsbesøg, shows, kampagner og meget andet. Hvis du mener, der er en sag eller en aktivitet, der fortjener særlig opmærksomhed, så søg. Alle ideer til aktiviteter er velkomne.

DM's aktivitetspulje

Søg midler og udviklingshjælp i DM's aktivitetspulje til arrangementer og aktiviteter.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje