Life science-branchen

Hør hvordan Cecilies faglighed som antropolog kommer i spil i en medicinalvirksomhed.
Del artikel:

Life science-branchen omfatter overvejende virksomheder inden for det farmaceutiske, bioteknologiske og medicinske område. Her kan du få mere at vide om arbejdslivet i branchen, og hvordan du får job eller udvikler dig i branchen.

Læs mere: De gode råd til at søge job i Life science-branchen

Branchen beskæftiger over 38.000 fuldtidsansatte i Danmark, heraf ca. 28.000 inden for lægemidler og ca. 10.000 inden for medico. Danmark er blandt de tre lande i verden, der set i forhold til befolkningstallet har den største beskæftigelse i life science-branchen (kilde: Lif).

Life science-branchen er en branche i vækst med internationalt udsyn. Det er en branche, der er præget af international konkurrence og høje krav til sig selv og til medarbejderne, og for virksomhederne gælder det groft sagt, at det er vind eller forsvind.

Tag med Allan med på arbejde hos LEO Pharma og hør om hans hverdag som kemisk projektleder med udviklingen af nye produkter og patenter på nye opfindelser.

Life science-branchen er en branche i konstant udvikling. Kompetencer, processer og systemer udvikles hele tiden, og arbejdslivet er i høj grad præget af omskiftelighed. Nye fokusområder, nye strategier og nye arbejdsområder er en del af hverdagen, og som medarbejder kan man forvente at blive rykket rundt til nye afdelinger og lokaliteter.

Life science-virksomhederne har som hovedregel internationale miljøer. Arbejdssproget er engelsk, og man samarbejder på tværs med mennesker med vidt forskellige fagligheder og kulturelle baggrunde. Lønningerne er blandt de højeste i det private erhvervsliv – til gengæld er arbejdsdagene mange steder lange. Samtidig er branchen underlagt strenge krav om bl.a. fremstillingspraksis, og det gennemsyrer arbejdsopgaver såvel som processer.

DM har både medlemmer inden for medicinal- og medicoindustrien, dog klart flest i medicinalindustrien. Virksomheden Novo Nordisk har fx 348 DM'ere ansat.

De fleste stillinger bliver besat med kemikere, biokemikere og farmaceuter, og ph.d.-grader foretrækkes. Cirka 85 procent af akademikerne i medicinalindustriens har en naturvidenskabelig baggrund, men der er også muligheder for kandidater med andre uddannelsesbaggrunde. Industrien arbejder i stigende grad med at tilpasse deres produkter til patienternes behov og livsstil, og her gøres der fx brug af antropologer. Også i emballagedesign, it, kommunikation og stabsfunktioner er der efterspørgsel efter medarbejdere med andre uddannelsesbaggrunde.

MA: Må vi byde på lidt jobinspiration?

Både DM og MA følger brancheudviklingen nøje, så vi kan give dig en effektiv og målrettet jobsparring. Husk derfor, at du også hos MA har gode muligheder for at skabe netværk med din fremtidige arbejdsplads og få inspiration til jobsøgningen.

MA inviterer hver måned virksomheder ind til at give dig overblik over udviklingen inden for deres arbejdsfelt og viden om, hvilke krav de stiller til deres medarbejdere. Mød virksomheder inden for medico, food, pharma, og forsyning - bl.a. Coloplast, AMBU, Chr. Hansen, Alk Abelló, CMC Biologics, Novo Nordisk, Haldor Topsøe og HOFOR.

Hold øje med kalenderen på MA-kasse.dk

Husk, at du som medlem af DM gratis kan få en forhandlingskonsulent eller karrierekonsulent på besøg til et klubmøde eller til et fyraftensmøde tæt på arbejdspladsen, hvis du og kollegaerne fx gerne vil klædes bedre på til lønforhandling, eller hvordan man er stillet ved en afskedigelsesrunde. Skriv til dm@dm.dk

Overvejer du at søge job i life science-branchen?

Så brug os til at sparre med, afsøge muligheder og blive klædt på til jobsøgningen.

Bliv medlem af DM

Som medlem af DM får du blandt andet rådgivning om løn og ansættelse, støtte når det brænder på, karriereudvikling og sparring, gratis foredrag og arrangementer, mentorprogram og talentprogram, netværk og ny viden.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}