Kulturbranchen

Se videoen, om hvordan kultur skaber værdi i samfundet.
Del artikel:

Kulturbranchen omfatter alle private og offentlige arbejdspladser, der beskæftiger sig med kulturområdet.

DM har talt med medlemmerne, der arbejder i branchen. Med udgangspunkt i deres erfaringer og DM’s viden om kulturområdet og arbejdsforholdene i branchen, kan du her få indblik i branchen. Du får også fem gode råd til at få foden indenfor samt udvikle og inspirere din karriere.

Hvor ville vi være uden kulturen?

Kulturen er et bærende element i vores forståelse af det samfund, vi lever i. Og det er også muligheden for at beskæftige sig med de store linjer i verdenshistorien og den kulturelle samfundsudvikling, som vores medlemmer fremhæver som noget af det mest motiverende for at arbejde i kulturbranchen.

Hvad laver man i kulturbranchen?

Kulturbranchen favner bredt, lige fra arkæologer, der finder skatte i den danske muld, til scient’er, der digitaliserer og laver it-løsninger, så du kan gå på Det Kongelige Bibliotek hjemmefra.

Den største gruppe DM-medlemmer, der arbejder i kulturbranchen, er magistre, der er uddannet inden for kulturfag som historie, kunsthistorie, visuel kultur og film- og medievidenskab. De arbejder med forskning, bevaring, formidling o. lign. på blandt andet museer, arkiver og kulturhuse. En voksende del af kulturbranchen hører under oplevelsesøkonomien, der producerer og sælger oplevelser.

Mød Mads, cand.mag. i Filosofi og Videnskabsteori og Historie, og få et indblik i hans hverdag som udviklings- og undervisningsansvarlig hos Planetarium.

Mange af DM’s medlemmer i kulturbranchen arbejder projektorganiseret med en blanding af fagligt hjerteblod og administration, fundraising og udvikling. En del arbejder med formidling omkring udstillinger eller med kommunikation og markedsføring bredere set. Det digitale fylder mere og mere både i form af digital formidling og inden for digitalisering af musik, kunst, arkiver mv. Typisk vil man altså have brug for specialiseret viden om et kulturelt område, men også akademiske generalistkompetencer og digitale kompetencer.

5 gode råd til at få job i kulturbranchen

Selvom flere og flere arbejder med formidling, fundraising og administration, er en stor andel af DM’s medlemmer inden for kulturbranchen fortsat beskæftiget med forskning, bevaring og undervisning inden for specialiserede fagområder. De er ansat på baggrund af meget specialiserede kompetencer inden for deres felt.

En attraktiv, men udfordret branche

Kulturbranchen er en attraktiv branche, som mange drømmer at blive en del af. Og en stor del af DM’s medlemmer, der arbejder i branchen, er drevet af faglig passion for det kulturelle område. Enten fordi de selv er udøvende kunstnere ved siden af arbejdet, eller fordi de elsker kulturen som æstetisk og dannende element. Samtidig er det en branche med stor konkurrence om midler og stillinger.

Få et kig ind bag kulisserne på Rigsarkivet, og hør arkivar Adam Jon Kronegh fortælle om det vigtige og spændende bevaringsarbejde, der udføres her.

Kulturområdet er de senere år blevet presset finansielt, fordi de statslige bevillinger har været underlagt det såkaldte omprioriteringsbidrag, der betyder, at kulturinstitutioner har skullet spare 2 procent om året. Kommunale bevillinger har i et vist omfang opvejet nedgangen i de statslige bevillinger, men de kommunale bevillinger er i højere grad midlertidige og øremærket specifikke projekter.

Kulturområdet er derfor gradvist blevet mere orienteret mod at hente penge fra private fonde, virksomheder, entré/billetter og politiske projekter. Det betyder, at aktiviteter, der skaber størst opmærksomhed hos borgere og politikere, har større chance for at tiltrække midler. Mens kulturaktiviteter, der ikke giver samme opmærksomhed inden for en kort årrække, har sværere ved at tiltrække midler.

Jobmuligheder og vilkår i branchen

Den øgede fundraising og overgangen til mere midlertidige og øremærkede projekter, der præger kulturområdet, har også indflydelse på jobmulighederne i branchen. Vejen ind i branchen går derfor ofte gennem kortere ansættelser, og det er ikke ualmindeligt, at man selv skal være med til at fundraise sin løn.

Når man skal fundraise sin egen løn, kan man nemt føle sig sårbar og alene. Derfor er det et af de vilkår, DM arbejder for at forbedre i branchen. Det gør vi blandt andet ved at forsøge at påvirke den politiske dagsorden og ved at skabe medlemsnetværk, så man ikke står alene, selvom man måske er ene-magister på sin arbejdsplads.

Netværk spiller i det hele taget en vigtig rolle i branchen, fordi det typisk er gennem det, man hører om muligheder for ansættelser og bevillinger til projekter og stillinger.

5 gode råd til at få foden inden for i kulturbranchen

Efter en årrække i tidsbegrænsede ansættelser finder en del fastansættelse, enten samme sted, eller fordi de søger over på arbejdspladser, der understøtter de kulturelle institutioner. Det kan fx være fonde, kulturforvaltninger, biblioteker, uddannelsessektoren inden for kulturområdet eller den statslige administration.

Passion, drømmejob og arbejdsvilkår

De hårdere konkurrencevilkår, riften om jobbene og passionen, som medarbejderne i branchen har, betyder, at der flere steder eksisterer en aura af, at man skal være taknemmelig for at få foden indenfor, og at arbejdet nærmest bærer lønnen i sig selv. For mange kan det desuden være svært at trække en linje mellem arbejde og fritid. Derfor er vilkårene ofte ringere end på andre akademiske arbejdspladser, for ”der er altid nogen, der gerne vil have dit job, hvis du ikke vil…”.

Det kan gøre, at nogle føler sig ensomme i deres arbejdsliv og har svært ved at tale med kollegerne om, hvordan de oplever vilkårene på arbejdspladsen. Der er også steder, der har udfordringer med arbejdsmiljøet.

Hvis du oplever den type problemer, opfordrer vi til, at du kontakter DM og får råd og vejledning. Vi kan også hjælpe med at organisere dig og dine kolleger på arbejdspladsen og sikre jer de bedst mulige vilkår.

DM’s medlemsnetværk på kulturområdet

Der findes et hav af medlemsnetværk i DM. Netværkene er startet af medlemmerne selv med det formål at få adgang til hinandens viden og idéer og mulighed for at sparre med hinanden.

Hvis du selv har lyst til at starte et medlemsnetværk, kan du læse mere her.

Overvejer du at søge job i kulturbranchen?

Så brug os til at sparre med, afsøge muligheder og blive klædt på til jobsøgningen.

Løn I Den Danske Kultursektor

Lønstatistik giver dig et statistisk pejlemærke af din løn som ansat i kultursektoren, men din faktiske løn afhænger også af dine kvalifikationer, kompetencer og erfaring.

Har du brug for vejledning om lønforhandling, eller har du spørgsmål om dine løn- og ansættelsesforhold, kan du altid kontakte DM.

Bliv medlem af DM

Som medlem af DM får du blandt andet rådgivning om løn og ansættelse, støtte når det brænder på, karriereudvikling og sparring, gratis foredrag og arrangementer, mentorprogram og talentprogram, netværk og ny viden.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje