Til indhold

DM BIO-udvalget

DM BIO logo

DM BIO-udvalget varetager den politiske ledelse af DM BIO og er sammensat, så faglig bredde og forskellige uddannelsesbaggrunde er repræsenteret i udvalget.

Udvalgets myndighed

DM BIO-udvalget kan markere sig fagpolitisk og udvalget repræsenterer alene DM BIO. Udvalget har samme status som de udvalg, der er nedsat under DM's hovedbestyrelse.

Formanden for DM BIO-udvalget kan på linje med alle andre udvalgsformænd, sektorformænd mv. stille op til hovedbestyrelsen i den fælles organisation, men er ikke sikret en plads.

DM BIO-udvalget indstiller DM BIO’s budget, behandler og godkender aktivitetsplaner, fastlægger rammerne for DM BIO’s medier (fx nyhedsbrev).

DM BIO-udvalget kan nedsætte ekspertgrupper, der for en afgrænset periode går i dybden med at belyse et fagligt tema. Arbejdet kan herefter omsættes i såvel aktiviteter som kommunikation. Både arbejdende medlemmer, studerende og pensionister kan indgå i grupperne. Medlemskab af fagforeningen ikke er et krav for at deltage.

Hvem sidder i udvalget 

DM BIO-udvalget består af 10 medlemmer. DM’s hovedbestyrelse udpeger halvdelen af udvalget, og den anden halvdel vælges på DM BIO’s årsmøde.

Medlemmer sidder for to år ad gangen - undtagen de studerende, der er valgt for ét år ad gangen.

Se udvalget her