Fusion

DM fusionerer med den akademiske fagforening Kommunikation & Sprog. Læs mere

Hvornår kan jeg søge indflydelse

Del artikel:

Budgetprocesserne på din arbejdsplads afhænger af overordnede rammeprocesser i staten eller kommunerne. Det er relevant for dig at kende til disse overordnede processer, så du kan forstå, hvad der er på spil på forskellige tidspunkter i løbet af året i den lokale budgetlægning.

Herunder får du både et overblik over de overordnede budgetbehandlinger i staten og kommuner og et overblik over de lokale budgetprocesser.

Budgetbehandling i stat og kommuner

Arbejdet med budget og økonomi foregår året rundt. Så snart det ene budget er vedtaget starter fastlæggelsen af det næste års budget. De forskellige faser viser, hvornår statens og kommunernes budgetter sendes til behandling i SU og MED, og hvornår der er mulighed for at få indflydelse på budgetbehandlingen.

Herunder kan du se budgetlægningens faser i henholdsvis staten og kommunerne.

Planlæg udvalgets årshjul

For at få indflydelse på budgetplanlægningen er det afgørende, at I placerer jeres SU/MED-møder strategisk i forhold til budgetbehandlingens faser. Det er mest hensigtsmæssigt at lægge møderne lige før, ledelsen skal træffe beslutninger om økonomi og budget. Det giver dig mulighed for at informere ledelsen om forhold på arbejdspladsen, som er vigtige for dine kolleger. Således kan ledelsen have dine input med i sine overvejelser til det kommende budgetlægningsmøde.

  • Find ud af, hvornår ledelsen har deres møder og deadlines, og om I kan lægge jeres SU/MED-møder umiddelbart inden.

Søg indflydelse på den lokale budgetlægning

Det er relevant for dig som tillidsrepræsentant at søge indflydelse på den lokale budgetlægning. Den vil ofte finde sted i perioden lige op til årsskiftet. Her lægger styrelser, forvaltninger, institutioner osv. deres eget budget inden for de angivne budgetrammer.

Den lokale budgetlægning er konkret og målrettet forholdene på den enkelte arbejdsplads. Det er ofte her der tages stilling til hvor og hvordan eventuelle nedskæringer/udvidelse skal foretages, hvilke nye initiativer, der skal tages, og hvor stor en del af den samlede ramme, der skal tages hertil.

Det er en god idé at søge indflydelse på den lokale del af budgetplanlægningen, fordi den har direkte betydning for dine kollegers arbejdsforhold. For at sikre mest mulig indflydelse, kan du undersøge følgende:

  • Hvornår starter budgetprocessen på din arbejdsplads?
  • Hvornår bliver SU/MED inddraget i processen?
  • Hvornår burde SU/MED blive inddraget for at opnå mest mulig indflydelse?

Hvis jeres SU/MED-møder ikke er placeret hensigtsmæssigt i forhold til budgetprocessen kan du forsøge at overbevise ledelsen om, at de skal ligge anerledes, så I løbende bliver involveret.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}