Til indhold

Send jeres OK24-ønskekrav til DM

OK24-logo
© DM
Send jeres OK24-ønskekrav til DM
0:00 0:00
Af Anna Dalsgaard

Har du drøftet jeres ønsker til OK24-krav med kollegerne? Fristen for at melde jeres forslag ind til DM er 3. marts.

Der er nu kun et års tid, til forhandlingerne om OK24 i det offentlige skydes i gang. Det betyder, at vi skal forberede os og finde frem til DM’s krav og prioriteringer til forhandlingerne i 2024, og derfor har vi brug for jeres input.

Indkald kollegerne til klubmøde

Vi har lavet et inspirationsoplæg, der kan bruges til at få gang i drøftelserne blandt kollegerne og i DM/AC-klubberne, og vi vil gerne høre, hvad I tænker om temaerne i inspirationsoplægget, og hvilke problemstillinger og ønsker vi skal finde løsninger på. Vi hører ligeledes gerne om de udfordringer I oplever i hverdagen, samt jeres erfaringer med gode løsninger. 

Temaerne i DM’s oplæg

  1. Løn og lokal lønforhandling
  2. Indflydelse på eget arbejdsliv 
  3. Arbejdsmiljø 
  4. Plads til faglighed
  5. Medindflydelse og omstillingsprocesser 
  6. Udvikling i job og karriere
  7. Vilkår for tidsbegrænsede ansatte
  8. Vilkår for ledere 
  9. Barsel og ligestilling 
  10. Vilkår for seniorer

Derfor vil vi bede dig indkalde kollegerne til klubmøde, hvor I kan drøfte temaerne i inspirationsoplægget. I bestemmer selv, om I vil drøfte dem alle sammen eller udvælge dem, der er mest relevante for jeres arbejdsplads. Og hvis der er andre temaer eller problemstillinger, der fylder hos jer, er det selvfølgelig dem, I skal drøfte. 

Brug den vedlagte pakke

Vi har udarbejdet en pakke, som du kan bruge til klubmøderne. Udover inspirationsoplægget Attraktive vilkår i det offentlige, indeholder pakken en PowerPoint-præsentation, som du kan downloade på OK24-siden på dm.dk og bruge til oplæg på møderne. Du er også velkommen til at kontakte din kontaktperson i DM, hvis du ønsker vores deltagelse på klubmødet.

Meld jeres input via link

Fristen for at melde jeres input ind til DM er fredag 3. marts. Indmelding af input skal ske via dette link: 

https://survey.dm.dk/LinkCollector?key=21H7NWMXSPC2

Der er ingen formkrav til jeres input. Vi vil gerne høre, hvilke problemstillinger og ønsker der optager jer på arbejdspladserne, og så omsætter vi det efterfølgende til overenskomstkrav i DM.

Medlemmernes top-5 til OK24

Temaerne i DM’s oplæg er blevet til på baggrund af en medlemsundersøgelse gennemført i begyndelsen af 2022, hvor topscorerne er løn, fleksibilitet i arbejdslivet, arbejdsmiljø, vilkår for tidsbegrænsede ansatte samt kompetenceudvikling og udviklingsmuligheder i jobbet.

For DM er det vigtigt at stille skarpt på de elementer i overenskomsten, som kan understøtte fleksibiliteten og skabe plads til livet ved siden af arbejdet, så vi sikrer gode lønvilkår og de nødvendige rammer for, at medarbejderne kan trives i et langt og udviklende arbejdsliv.

Samtidig er der behov for, at overenskomsterne er med til at sikre, at det offentlige arbejdsmarked er attraktivt, så det fortsat er muligt at fastholde og rekruttere dygtige medarbejder til at videreudvikle vores samfund. 

Gå til DM’s OK24-side

Læs DM’s inspirationskatalog: Attraktive vilkår i det offentlige 

Download PowerPoint-præsentation til klubmødet

OK24-logo
© DM