Til indhold

Har du brug for dit netværk for tillidsvalgte?

TR-møde
"Nu har vi brug for, at flere melder ind med deres ønsker. Ellers bliver det bare os tovholdere og de aktive i kernegrupperne, der sidder og beslutter det hele. Og det er synd, når muligheden for indflydelse er lige foran næsen af alle de tillidsvalgte”, siger Anja Daugbjerg Hansen, tovholder for Region Nord. © Niels Hougaard

Netværkene har bestemt ikke ligget stille i endnu et corona-år. Men corona-udmattelsen har ramt netværkene, og nu skal du melde dig på banen, hvis du vil have et levende netværk med andre tillidsvalgte.

Endnu et år med corona, hjemmearbejde og virtuelle møder har ikke afholdt netværkene for tillidsvalgte i at fortsætte ufortrødent. Men behovet for at vide, at vi stadig repræsenterer bredt blandt tillidsvalgte i DM melder sig nu.

Vi har virkelig brug for at høre fra andre tillidsvalgte. Anja Daugbjerg Hansen, tovholder, region Nord

”Vi har sådan brug for at høre fra andre tillidsvalgte”, siger Anja Daugbjerg Hansen, der er tovholder for region Nords netværk for tillidsvalgte.

Lad os lige tage et hurtigt netværks-tilbageblik på 2021:

  • Hele 19 netværksmøder blev afholdt i løbet af 2021. Det har blandt andet handlet om bæredygtighed på arbejdspladsen, om den årlige lønforhandling, om stress og psykisk arbejdsmiljø, om tillidsrepræsentantens kompetencer på cv’et og meget, meget mere.
  • Tovholderen i Nord fik nyt job og overdrog posten til to kernegruppemedlemmer.
  • De fem netværk for tillidsvalgte blev til fire, da Hovedstaden og Sjælland valgte at slå sig sammen til en endnu stærkere gruppe.

Så netværkene for tillidsvalgte har på ingen måder stået stille. Men vi mangler at høre fra langt flere tillidsvalgte.

Vi har lyst til at råbe: Er I derude, tillidsvalgte-kolleger?

Når alt dette er sagt, så har det været et udfordrende 2021 i netværkene. Den corona-udmattelse, der har bredt sig, har også ramt netværkene. Både blandt medlemmer og blandt dem i inderkredsen, der er med til at få hjulene til at dreje rundt.

Anja Daugbjerg Hansen fortæller, at det har været fedt at have det tætte netværkshold, som består af kernegruppen og tovholderen, omkring sig i endnu et år, hvor de fleste har været fysisk væk fra hinanden. De er kun et opkald væk, og det er altid muligt at sætte møder, arrangementer, kurser eller aktiviteter op i netværket.

”Men det er svært at bevare fornemmelsen for behovene fra medlemmerne i netværket, når vi aldrig har mulighed for at ses”, siger Anja, som er en af de to tovholdere for Region Nords netværk og tillidsrepræsentant i Rebild Kommune.

Karen Plenge Johansen, projektleder i DM, supplerer:

”Vi prøver at invitere til, at alle tillidsvalgte – både inden for og uden for netværkene – kan komme med indspark og ønsker til arrangementer. Men det er desværre ikke lykkedes os at udvide kredsen af input-givere i så stor grad, som vi havde ønsket os”.

”Men jeg tror, at folk har haft rigeligt at gøre med at holde sammen på sig selv og holde motivationen oppe i endnu et år med så stor uforudsigelighed, hjemsendelser og virtuelle møder”, siger hun.

Skal netværkene fortsætte?

Netværkene for tillidsvalgte er tænkt som en platform, hvor de tillidsvalgte selv initierer aktiviteter, som er relevante for at kunne udføre opgaven som tillidsvalgt TR/AMR/kontaktperson tilfredsstillende. Der er stor hjælp at hente fra sekretariatet, så mange gange er blot ideen til en aktivitet nok til at få den til at leve.

”Men nu har vi brug for, at flere melder ind med deres ønsker. Ellers bliver det bare os tovholdere og de aktive i kernegrupperne, der sidder og beslutter det hele. Og det er synd, når muligheden for indflydelse er lige foran næsen”, siger Anja Daugbjerg Hansen, og understreger samtidig, at netværkene selvfølgelig skal fortsætte, men at det altid gør arbejdet langt sjovere, når dem, der arbejder med det, oplever, at de faktisk gør en forskel for mange.

”Derfor håber vi, at mange flere vil kontakte os med ønsker til aktiviteter og vi drømmer selvfølgelig om, at endnu flere vil være med til at finde fede oplægsholdere, som virkelig kan give et kick til motivationen for vores vigtige hverv”, siger Anja Daugbjerg Hansen.

Mere om netværkene for tillidsvalgte

Alt du skal vide om netværkene

Skriv endelig til tillidsvalgtenetvaerk@dm.dk, hvis du har ideer til aktiviteter eller spørgsmål til tovholderne eller til sekretariatet om netværkene. 

Nyvalgte tovholdere for 2022

Region Nord: Anja Daugbjerg Hansen og Tina Lauritsen

Region Midt: Margit Johansen

Region Syd: Mette Sejerup

Netværk Øst (Hovedstaden og Sjælland): Trine Raun Mørkbak og Mia Stelsig Haagensen

TR-møde
"Nu har vi brug for, at flere melder ind med deres ønsker. Ellers bliver det bare os tovholdere og de aktive i kernegrupperne, der sidder og beslutter det hele. Og det er synd, når muligheden for indflydelse er lige foran næsen af alle de tillidsvalgte”, siger Anja Daugbjerg Hansen, tovholder for Region Nord. © Niels Hougaard